Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.75, Παρ.4-5 Μετάφραση

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, Παράγραφοι 4-5:

Επειδή όμως δεν κατάφερνε να τους πείσει, οι δημοκρατικοί, αφού οπλίστηκαν με την δικαιολογία αυτή, επειδή τάχα αυτοί(δηλ. οι ολιγαρχικοί) δεν σχεδίαζαν τίποτα καλό με τη δυσπιστία τους να μην θέλουν να αποπλεύσουν μαζί με τον Νικόστρατο, και τα όπλα τούς πήραν από τα σπίτια τους και κάποιους από αυτούς, τους οποίους τυχαία συνάντησαν, θα τους σκότωναν, αν δεν τους εμπόδιζε ο Νικόστρατος. Βλέποντας οι άλλοι όσα συνέβαιναν κατέφυγαν ως ικέτες στο ναό της Ήρας και συγκεντρώθηκαν όχι λιγότεροι από τριακόσιους. Και οι δημοκρατικοί, επειδή φοβήθηκαν μήπως επιχειρήσουν πολιτικές μεταβολές, και τους σήκωσαν, και τα απαραίτητα τρόφιμα τούς στέλνονταν εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...