Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.75, Παρ.1 Μετάφραση

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, Παράγραφος 1:

Και την επόμενη μέρα καταφθάνει βοηθώντας από τη Ναύπακτο ο Νικόστρατος ο γιος του Διητρέφος, στρατηγός των Αθηναίων, με δώδεκα πλοία και πεντακόσιους οπλίτες των Μεσσηνίων. Και προσπαθούσε να κάνει συμβιβασμό και τους έπεισε ώστε να συμφωνήσουν μεταξύ τους να δικάσουν δέκα άνδρες τους πιο υπεύθυνους, οι οποίοι δεν έμειναν πλέον εκεί, και οι υπόλοιποι να παραμείνουν, αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους και με τους Αθηναίους με τον όρο να έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: