Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Των Γωνιών 1-89(μοίρες)

Γωνία(σε μοίρες)                Ημίτονο                Συνημίτονο              Εφαπτομένη

           1                                  0,0175                   0,9998                         0,0175
           2                                  0,0349                   0,9994                         0,0349
           3                                  0,0523                   0,9986                         0,0524
           4                                  0,0698                   0,9976                         0,0699
           5                                  0,0872                   0,9962                         0,0875
           6                                  0,1045                   0,9945                         0,1051
           7                                  0,1219                   0,9925                         0,1228
           8                                  0,1392                   0,9903                         0,1405
           9                                  0,1564                   0,9877                         0,1584
          10                                 0,1736                   0,9848                         0,1763
          11                                 0,1908                   0,9816                         0,1944
          12                                 0,2079                   0,9781                         0,2126
          13                                 0,2250                   0,9744                         0,2309
          14                                 0,2419                   0,9703                         0,2493

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...