Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Θουκύδιδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ. 72-73 Μετάφραση


Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαια 72-73:

Και όταν ήλθαν οι πρέσβεις, οι Αθηναίοι, αφού συνέλαβαν και τους πρέσβεις με την αιτιολογία ότι υποκινούν στάση, αλλά και όσους αυτοί έπεισαν, τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα.
Στο μεταξύ όμως εκείνοι από τους Κερκυραίους που ήταν κύριοι της πολιτικής κατάστασης, όταν ήλθε κορινθιακή τριήρης και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, επιτέθηκαν στους δημοκρατικούς και νίκησαν με μάχη. Και όταν έφτασε η νύχτα, οι μεν δημοκρατικοί κατέφυγαν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και, εκεί αφού συγκεντρώθηκαν, εγκαταστάθηκαν και κατείχαν επίσης το Υλλαϊκό λιμάνι. Οι ολιγαρχικοί από την άλλη πλευρά κατέλαβαν την αγορά, όπου κατοικούσαν οι πιο πολλοί απ'αυτούς, καθώς και το λιμάνι που ήταν κοντά σ'αυτήν και έβλεπε προς την απέναντι στεριά.
Και την επόμενη μέρα έκαναν μικροεπιθέσεις και έστελναν(δικούς τους) παντού στους αγρούς και οι δυο, προσκαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι(σ'αυτούς) ελευθερία. Και η πλειοψηφία των δούλων πήγαν σύμμαχοι με τους δημοκρατικούς, ενώ με τους άλλους πήγαν οκτακόσιοι μισθοφόροι από τη στεριά.

Θουκύδιδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ. 71 Μεταφράση


Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφαλαίο 71:

Και αφού έκαναν αυτά και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους είπαν ότι αυτή η πράξη και πάρα πολύ καλή ήταν και ότι δεν θα υποδουλώνονταν πια με κανένα τρόπο στους Αθηναίους και στο εξής(είπαν) παραμένοντας ουδέτεροι να μη δέχονται ούτε τους μεν ούτε τους δε, εκτός εάν έρχονται με ένα πλοίο, και τα περισσότερα να τα θεωρούν εχθρικά. Και αφού μίλησαν, εξανάγκασαν τους Κερκυραίους να επικυρώσουν την πρότασή τους. Έστειλαν μάλιστα αμέσως και πρέσβεις στην Αθήνα για να εξηγήσουν για όσα είχαν γίνει, ότι ήταν συμφέρονται για αυτούς(τους Αθηναίους), και για να πείσουν και όσους κατέφυγαν εκεί να μην κάνουν καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.70, Παρ. 6 Μετάφραση


Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφαλαίο 70, Παράγραφος 6:

Και αυτοί, επειδή και από το νόμο αποκλείονταν και ταυτόχρονα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο είναι ακόμα μέλος της βουλής, σκόπευε να μεταπείσει την πλειοψηφία των συμπολιτών του να θεωρεί τους ίδιους με τους Αθηναίους και φίλους και εχθρούς, συνωμότησαν και, αφού πήραν κοντά σπαθιά και εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη βουλή, σκότωσαν και τον Πειθία και άλλους και από τους βουλευτές και από τους ιδιώτες περίπου εξήντα. Μερικοί άλλοι όμως που ήταν ομοϊδεάτες με τον Πειθία, κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη, η οποία ήταν ακόμα εκεί.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Συνηρημένα Σε -εω -> ῶ

Ενεργητική Φωνή
Ενεστώτας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

(ποιέω) ποιῶ
(ποιέεις) ποιεῖς
(ποιέει) ποιεῖ
(ποιέομεν) ποιοῦμεν
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιέουσι) ποιοῦσι

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

(ποιέω) ποιῶ
(ποιέῃς) ποιῆς(με υπογεγραμμένη στο -η-)
(ποιέῃ) ποιῆ(με υπογεγραμμένη στο -η-)
(ποιέωμεν) ποιῶμεν
(ποιέητε) ποιῆτε
(ποιέωσι) ποιῶσι


ΕΥΚΤΙΚΗ

(ποιέοιμι) ποιοῖμι
(ποιέοις) ποιοῖς
(ποιέοι) ποιοῖ
(ποιέοιμεν) ποιοῖμεν
(ποιέοιτε) ποιοῖτε
(ποιέοιεν) ποιοῖεν


ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

____
(ποίεε) ποιεῖ
(ποιεέτω) ποιείτω
 ____
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιεόντων) ποιούντων

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

(ποιέειν) ποιεῖν

ΜΕΤΟΧΗ

(ποιέων) ποιῶν
(ποιέουσα) ποιούσα
(ποιέον) ποιοῦν

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

(ἐποίεον) ἐποιοῦν
(ἐποίεες) ἐποιεῖς
(ἐποίεε) ἐποιεῖ
(ἐποιέομεν) ἐποιοῦμεν
(ἐποιέετε) ἐποιεῖτε
(ἐποίεον) ἐποιοῦν