Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.70, Παρ. 6 Μετάφραση


Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφαλαίο 70, Παράγραφος 6:

Και αυτοί, επειδή και από το νόμο αποκλείονταν και ταυτόχρονα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο είναι ακόμα μέλος της βουλής, σκόπευε να μεταπείσει την πλειοψηφία των συμπολιτών του να θεωρεί τους ίδιους με τους Αθηναίους και φίλους και εχθρούς, συνωμότησαν και, αφού πήραν κοντά σπαθιά και εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη βουλή, σκότωσαν και τον Πειθία και άλλους και από τους βουλευτές και από τους ιδιώτες περίπου εξήντα. Μερικοί άλλοι όμως που ήταν ομοϊδεάτες με τον Πειθία, κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη, η οποία ήταν ακόμα εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...