Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Θουκύδιδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ. 71 Μεταφράση


Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφαλαίο 71:

Και αφού έκαναν αυτά και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους είπαν ότι αυτή η πράξη και πάρα πολύ καλή ήταν και ότι δεν θα υποδουλώνονταν πια με κανένα τρόπο στους Αθηναίους και στο εξής(είπαν) παραμένοντας ουδέτεροι να μη δέχονται ούτε τους μεν ούτε τους δε, εκτός εάν έρχονται με ένα πλοίο, και τα περισσότερα να τα θεωρούν εχθρικά. Και αφού μίλησαν, εξανάγκασαν τους Κερκυραίους να επικυρώσουν την πρότασή τους. Έστειλαν μάλιστα αμέσως και πρέσβεις στην Αθήνα για να εξηγήσουν για όσα είχαν γίνει, ότι ήταν συμφέρονται για αυτούς(τους Αθηναίους), και για να πείσουν και όσους κατέφυγαν εκεί να μην κάνουν καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...