Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.77 Μετάφραση

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77:

Αυτοί όμως(οι δημοκρατικοί της Κέρκυρας) λόγω της ταραχής και επειδή φοβούνταν και όσαν συνέβαιναν στην πόλη και τη ναυτική επίθεση, και προετοίμαζαν ταυτόχρονα εξήντα πλοία και έστελναν ενάντια στους εχθρούς όσα πλοία επανδρώνονταν κάθε φορά, παρόλο που οι Αθηναίοι τους συμβούλευαν να αφήσουν αυτούς(δηλ. τους Αθηναίους) πρώτα να εκπλεύσουν και μετά να ακολουθήσουν εκείνοι(δηλ. οι Κερκυραίοι) με όλα μαζί τα πλοία. Και καθώς τα πλοία τους ήταν διασκορπισμένα κοντά στους εχθρούς, δυο αμέσως λιποτάκτησαν, ενώ στα άλλα οι επιβάτες μάχονταν μεταξύ τους και δεν υπήρχε καμία τάξη σ'αυτά που γίνονταν. Και όταν οι Πελοποννήσιοι είδαν τη σύγχυση, παρατάχθηκαν με είκοσι πλοία ενάντια στους Κερκυραίους και με τα υπόλοιπα παρατάχθηκαν ενάντια στα δώδεκα πλοία των Αθηναίων, από τα οποία τα δύο ήταν η Σαλαμινία και η Πάραλος.