Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Εγχειρίδιο / Γλωσσική Διδασκαλία Α' Λυκείου - Υποθετικοί Λόγοι

το πραγματικό :      εἰ + οριστική(οποιουδήποτε χρόνου)               οποιαδήποτε έγκλιση
                                                    Εἰ εἰσί βωμοί, εἰσί καί θεοί.

το αντίθετο του πραγματικού :   εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου               δυνητική οριστική
                                                  Φῶς εἰ μή εἲχομεν, τυφλοί ἂν ἧμεν.

Απλή σκέψη :   εἰ + ευκτική                   δυνητική ευκτική(ή οριστική αρκτικού χρόνου)
                                                 Οὐκ ἂν τις ζῳη, εἰ μή τρέφοιτο.

Προσδοκώμενο :    ἐάν(ἂν, ἢν) + υποτακτική           ορ. μέλλοντα(ή προστ. ή δυνητική ευκτ.)
                                                Ἐάν καλῶς ζητῆς(+υπογεγραμμένη στο 2ο -η), εὐρήσεις.


Αόριστα επαναλαμβανόμενο (στο παρόν και το μέλλον) :
                             ἐάν(ἂν, ἢν) + υποτακτική                  οριστική ενεστώτα(ή γνωμικό αόριστο)
                                               Ἢν ἐγγύς ἒλθη θάνατος οὐδείς βούλεται θνῃσκειν.


Αόριστα επαναλαμβανόμενο (στο παρελθόν) :  εἰ +ευκτική              ορ. πρτ. ή με ορ.αορ. με το αν   
                                                Εἰ τις δοκοίη αὐτῶ βλακεύειν, ἒπαισεν ἂν.   

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Θεατρολογία Α' Λυκείου - Αρχαία Κωμωδία (Αριστοφάνης)

                  ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Βασικές επισημάνσεις:


- Η κωμωδία έχει την προέλευσή της σε μια χορική εκδήλωση λατρευτικού χαρακτήρα, όπως δηλώνει και η ετυμολογία της λέξης: κωμωδία = ωδή του κώμου (μιας εύθυμης αντρικής συντροφιάς που έχουν πιει, περιφέρονται και ξεφαντώνουν).

- Η αρχαία κωμωδία δεν αντλεί τα θέματά της (όπως η τραγωδία) από τη μυθολογία, αλλά από την πολιτική, κοινωνική και καλλιτεχνική πραγματικότητα της εποχής.

- Χαρακτηριστικά στοιχεία της κωμωδίας είναι:
α. Η ιδιότυπη δομή και η χαλαρή σύνδεση των σκηνών.
β. Η ευρηματική πλογή.
γ. Ο καθοριστικός ρόλος του χορού.
δ. Η αθυροστομία, οι δηκτικές προσωπικές επιθέσεις, οι αποστροφές προς το κοινό.
ε. Η απαράμιλλη γλωσσική και μετρική ποικιλία.

- Βασικός εκπρόσωπος της αρχαίας τραγωδίας είναι ο Αριστοφάνης, ο οποίος έγραψε 44 έργα από τα οποία σώζονται τα 11.


                                  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Μια αριστοφανική κωμωδία αποτελείται από:
- Τον πρόλογο.
- Την πάροδο.
- Τον επιρρηματικό αγώνα (λεκτική αντιπαράθεση του κεντρικού ήρωα με τον αντίπαλό του και επικράτηση του πρώτου).
- Την παράβαση (άμεση αποστροφή του χορού στους θεατές).
- Τις ιαμβικές σκηνές (αυτοτελείς σκηνές όπου ο κωμικός ήρωας αντιμετωπίζει συνήθως κάποιους ενοχλητικού επισκέπτες).
- Την έξοδο.

Ο χοροός στην κωμωδία διαλέγεται, κινείται, παρεμβαίνει στην δράση, έχει άποψη για τα δρώμενα. Πολλές κωμωδίες παίρνουν το όνομά τους από το χορό, ο οποίος συχνά είναι ζωόμορφος (Όρνιθες, Σφήκες κλπ.).

Η κωμωδία συχνά τελειώνει με νικητήριες εκδηλώσεις, μια θυσία, ένα γάμο, ένα συμπόσιο, με έναν εορταστικό κώμο και με την έλευση κάποιων επισκεπτών, που ζητούν μερίδιο από τις κατακτήσεις του ήρωα.

                                            ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη αποτελούν παραλλαγές ενός τυπικού σχήματος: αρχικά, υπάρχει μια δυσάρεστη κατάσταση. Ένας μεσήλικας Αθηναίος (σπανιότερα Αθηναία ή άλλο πρόσωπο) με χαρακτηριστικό όνομα, συλλαμβάνει μια επαναστατική ιδέα και εφραρμόζει ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, για να υπερβεί το πρόβλημα. Το σχέδιο βρίσκει την αποδοχή ή την απόρριψη κάποιων, αλλά στο τέλος τα εμπόδια υπερνικούνται και ο ήρωας θριαμβεύει.

                     ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

- Αχαρνής
- Ιππής
- Νεφέλαι
- Σφήκες
- Ειρήνη
- Όρνιθες
- Λυσιστράτη
- Θεσμοφοριάζουσαι
- Βάτραχοι
- Εκκλησιάζουσαι
- Πλούτος

Ο Αριστοφάνης στα τελευταία του έργα σημειώνει τη μετάβαση από την αρχαία στη μέση, ακόμη και στην νέα κωμωδία. Διακωμωδεί πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις της εποχής του. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά συγκαταλέγονται ο Κλέωνας, ο Σωκράτης και ο Ευριπίδης.

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης 1ου Κεφαλαίου

1. Τι είναι αλγόριθμος;
2. Τι είναι πρόγραμμα;
3. Ποια η σχέση του αλγόριθμου και του προγράμματος;
4. Τι ονομάζεται προγραμματισμός;
5. Ποιες ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού;
6. Τι είναι η γλώσσα μηχανής;
7. Από τι αποτελείται ένα περιβάλλον προγραμματισμού;
8. Τι κάνουν γενικά οι διερμηνείς και οι μετραφραστές και ποια είναι η διαφορά τους;

Ξενοφώντος Ελληνικά Β.2, Κεφ. 1, Παρ.16-19 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2ο, Κεφάλαιο 1ο, Παραγράφοι 16-19

Και οι Αθηναίοι εξορμώντας από τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά, και έπλεαν ενάντια στην Χίο και την Έφεσο και επιπλέον προετοιμάζονταν για ναυμαχία και εξέλεξαν στρατηγούς, εκτός από αυτούς που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.
Στο μεταξύ ο Λύσανδρος εκπλέει από τη Ρόδο κατά μήκος της ακτής της Ιωνίας με προορισμό τον Ελλήσποντο με σκοπό και να εμποδίζει την έξοδο στη θάλασσα των εμπορικών πλοίων και να αναλάβει δράση ενάντια στις πόλεις που είχαν αποστατήσει απ' αυτούς(τους Λακεδαιμονίους).
Και οι Αθηναίοι έβγαιναν από το λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή θάλασσα. Γιατί η Ασία ήταν εχθρική προς αυτούς.
Αλλά ο Λύσανδρος έπλεε κοντά στα παράλια από την Άβυδο στην Λάμψακο, η οποία ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Και οι κάτοικοι της Αβύδου και οι άλλοι βρίσκονταν κοντά του και τον βοηθούσαν στην ξηρά. Και αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο Λακεδαιμόνιος. Και αφού επιτέθηκαν στην πόλη, την κυρίευσαν με έφοδο και οι στρατιώτες την λεηλάτησαν, γιατί ήταν πλούσια και γεμάτη από κρασί και σιτηρά και άλλα εφόδια. Αλλά όλους τους ελεύθερους πολίτες(που πιάστηκαν αιχμάλωτοι) ο Λύσανδρος τους άφησε να φύγουν.

 Ασκήσεις:

1. Να αναλύσετε το σχέδιο δράσης των δύο αντιπάλων. Από ποια στοιχεία το συμπεραίνετε και ποιοι είναι οι λόγοι που το επέβαλαν;
2. Με ποιους χρόνους δηλώνονται οι κινήσεις των αντιπάλων; Ποια πλεονεκτήματα δίνει στην αφήγηση η επιλογή τους;
3. πόλεις, βασιλέως, πλοίων: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.
4. προσείλοντο: να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β' στην ενεργητική και μέση φωνή.
5. Να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: ἀνήγοντο (ἀγω), προσείλοντο(ἁρῶ), παρῆσαν(εἰμί).
6. ἐποίουν, παρεσκευάζοντο, ἡγεῖτο: Να γράψετε δύο παράγωγα ουσιαστικά για το κάθε ρήμα(της νέας ελληνικής, ή απλά σύνθετα).

Σ.Ε.Π. Γ' Γυμνασίου - Γενικό Λύκειο (Στοιχεία / Λεπτομέρειες)


                                                      Γενικό Λύκειο

Σχολική δομή με διάρκεια υποχρεωτικής φοίτησης τα τρία έτη. Ο μαθητής αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Λύκειο, συμμετέχει σε πανελλήνιες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα. Οι επιδόσεις του σε αυτά τα μαθήματα, λαμβάνονται υπόψη με ειδική στάθμιση, για να κριθεί εάν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές σε Α.Ε.Ι (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστήμιο) ή ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Από το 1997 (νόμος 2525/1997) έως το 2006 ονομάζονταν Ενιαίο Λύκειο. Με την ψήφιση του νόμου 3475/2006 ξαναπήρε το όνομα Γενικό Λύκειο.         
                                  

                                             Αναλυτικότερα

Ο χαρακτήρας της φοίτησης σε γενικό λύκειο είναι προαιρετικός και προαπαιτεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της γυμνασιακής εκπαίδευσης.
Στόχος είναι στην τριετή διάρκεια της λυκειακής φοίτησης να υπάρξει μία ολόπλευρή ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του μαθητή, καθώς και η προετοιμασία του ώστε να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο μέσα στη σύγχρονη κοινωνία.

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου Λυκείου είναι η έμφαση στη γενική παιδεία και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αλλά και η δυνατότητα που παρέχει για κάθετη και οριζόντια μετακίνηση σε ανώτερες ή σε άλλες ισότιμες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Υπάρχει διαφοροποίηση στο διδακτικό πρόγραμμα από τάξη σε τάξη, καθώς:
α) στην Α'τάξη διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας
β) στη Β'τάξη πέραν των μαθημάτων γενικής παιδείας, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία κατεύθυνση εκπαίδευσης από τη θεωρητική, τη θετική ή την τεχνολογική και να διδαχθούν μαθήματα της κατεύθυνσης για επτά ώρες ανά εβδομάδα
γ) στην Γ' τάξη οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης ανέρχονται σε δώδεκα εβδομαδιαίως και αποσκοπούν στην περαιτέρω εξειδίκευση των γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές, σύμφωνα με την κλίση και τα ενδιαφέροντά τους.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σε όλες τις τάξεις του Λυκείου προσφέρονται και μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα.

Η αξιολόγηση των μαθητών προκύπτει από τη συνολική τους παρουσία και συμμετοχή στη διδασκαλία, καθώς και από τις προφορικές και γραπτές επιδόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στο τέλος της Α' αλλά και της Β' τάξης δίνουν επιπλέον γραπτές εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να αποτυπωθεί η συνολική απόδοση, και να κριθούν αν είναι ή όχι άξιοι προαγωγής στην επόμενη σχολική τάξη.  Όσοι δεν επιτύχουν να αποκτήσουν βαθμό πρόσβασης στην επόμενη τάξη, παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις την περίοδο του Σεπτεμβρίου.Στο τέλος της Γ' τάξης του Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να αποκτήσουν Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα:
  • Εισόδου στην αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
  • Συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφ’ όσων έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το επιθυμητό σύνολο μορίων, κατά τις εξετάσεις των εθνικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Αυτές αποτελούνται από ένα σύνολο έξι ή επτά μαθημάτων, ανάλογα με το πεδίο των σχολών στις οποίες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα κατεύθυνσης, αλλά και γενικής παιδείας.
  • Εισαγωγής σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) και να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
Χρειάζεται τέλος να σημειωθεί πως και στο Χώρο των Ενιαίων Λυκείων λειτουργούν σχολεία που μπορούν να καλύψουν και εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, όπως τα Εσπερινά η τα Μουσικά, λύκεια με τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης ή λύκεια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής με τάξεις ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές και όχι μόνο ανάγκες.

Σ.Ε.Π. Γ' Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. (Στοιχεία / Λεπτομέρειες)


                                                           ΕΠΑ. Λ.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και στιςΕπαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)
Τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και διακρίνονται σεημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, τετραετής.

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μαθητές στην Α’Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ενός κύκλου μαθημάτωνσυναφών επαγγελματικών τομέων, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθετομέα.
Η Β’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν κοινάμαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα που οι ίδιοι επιλέγουν.
Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές παρακολουθούν ταμαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα γενικήςπαιδείας.

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄ τάξη μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη τουΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη τουσχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προαγόμενοι στην Β’ τάξημπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
Το Επαγγελματικό Λύκειο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
- Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
- Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικήςεκπαίδευσης.
- Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
- Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ΕκπαιδευτικάΙδρύματα)
- Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελείισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας καιτις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
- Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονοεκπαιδευτικό σύστημα.


Τι είναι τα ΕΠΑ.Λ:

Τα ΕΠΑγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.
Έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
  • Είναι ισότιμα με τα Γενικά Λύκεια.
  • Προσφέρουν επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Δεν δεσμεύουν τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
  • Δίνουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
  • Έχουν την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
Πηγή: http://1epal-an-liosion.att.sch.gr/

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄ τάξη μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προαγόμενοι στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Πρόχειρο Καταστατικό Εταιρίας


  
                        ΕΜΠΟΡΙΑ -Όνομα Προϊόντος-
               

Το καταστατικό αυτό εγγράφηκε στις (ημερομηνία)/(μήνας)/(χρονολογία) ημέρα ______ .
Αυτή η εταιρία έχει (αριθμός μετόχων) μετόχους. __________ και  ____________ .
Η εταιρία αυτή χαρακτηρίζεται με την εξής επωνυμία: -Όνομα Εταιρίας- .
Η έδρα αυτής της εταιρίας θα ξεκινήσει από την -όνομα περιοχής- στην -όνομα πολής- αλλά θα μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε ανα πάσα στιγμή ύστερα από συμφωνία των μετόχων αρκεί να βρίσκεται σε ελληνική επικράτεια.
Ο σκοπός αυτής της εταιρίας είναι η εμπορία -όνομα προϊόντος- .

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στις 100.000 €(π.χ.) και χωρίζεται σε 100(π.χ.) μετοχές. Η αξία κάθε μετοχής είναι 1000 €.Ο κάθε μέτοχος θα πάρει 50(π.χ.) μετοχές.

Ο κάθε μέτοχος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρικής επιχείρησης μέχρι του ποσού της εισφοράς του. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και συμμετέχει με το αντίστοιχο ποσοστό του στα κέρδη της εταιρίας.

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Χημεία Α' Λυκείου - Περιοδικός Πίνακας 2

Δοκιμάστε αυτό το site. Έχει έναν ηλεκτρονικό Π.Π. (Περιοδικό Πίνακα), εύχρηστο και με πολλά στοιχεία! Απλά δοκιμάστε το! ;)


Χημεία Α' Λυκείου - Περιοδικός Πίνακας 1

Στοιχεία περιοδικού πίνακα (εώς 112) - ονομασία και προέλευση ονομασίας.

• Πληροφορίες Ονοματολογίας
Οι πληροφορίες που αφορούν σε κάθε στοιχείο είναι οι ακόλουθες:

* Ατομικός αριθμός.
* Σύμβολο.
* Αγγλικό όνομα.
* Ελληνικό όνομα.
* Χρονολογία ανακάλυψης ή απομόνωσης του στοιχείου (όπου είναι γνωστή).
* Ομάδα πηγής προέλευσης του ονόματος του στοιχείου, δηλαδή:
o α. Όνομα που προέρχεται από το όνομα ενός προσώπου ιστορικού ή μυθικού.
o β. Όνομα που προέρχεται από το όνομα ενός τόπου δηλ. χωριού, οικισμού ή και πλανήτη.
o γ. Όνομα που προέρχεται από το όνομα κάποιου χρώματος.
o δ. Όνομα που προέρχεται από κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα του στοιχείου (εκτός του χρώματός του).
o ε. Όνομα που προέρχεται από το όνομα του ορυκτού ή γενικότερα του υλικού από το οποίο απομονώθηκε το στοιχείο.
o ζ. Όνομα αρχαίας προέλευσης για στοιχεία που ήταν γνωστά από την αρχαιότητα στην καθαρή τους (ή στην σχεδόν καθαρή τους) μορφή. Στην περίπτωση αυτή, η ετυμολογία του ονόματος είναι συνήθως άγνωστη ή αμφισβητήσιμη.
o η. Όνομα που δεν επιτρέπει την κατάταξή του σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για λίγες ειδικές περιπτώσεις.
* 7. Ετυμολογία του ονόματος του στοιχείου (όπου είναι γνωστή). Αξίζει να προσεχθεί, ιδιαίτερα στις ομάδες γ. και δ., το πόσα στοιχεία έχουν όνομα που η ρίζα του είναι ελληνικής προέλευσης.


• 1. Η HYDROGEN ΥΔΡΟΓΟΝΟ 1766 (δ)
Το όνομα προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ύδωρ και γίγνεσθαι. Δείχνει ότι από το στοιχείο αυτό μπορεί να γίνεται νερό (όταν αντιδρά με το οξυγόνο).

• 2. He HELIUM ΗΛΙΟ 1868 (β)
Από το όνομα του ήλιου, γιατί εκεί επισημάνθηκε με φασματοσκοπική μέθοδο για πρώτη φορά.

• 3. Li LITHIUM ΛΙΘΙΟ 1817 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη λίθος = πέτρα, και πλάστηκε για να εκφράσει την ορυκτή, πέτρινη προέλευση του στοιχείου, σε αντιδιαστολή με τα άλλα αλκάλια (νάτριο και κάλιο), που είχαν απομονωθεί από φυτικά προϊόντα.

• 4. Be BERYLLIUM ΒΗΡΥΛΛΙΟ 1798 (ε)
Ονομάστηκε έτσι επειδή βρίσκεται στη βήρυλλο. Η βήρυλλος (πυριτικό ορυκτό του βηρυλλίου και του αργιλίου) ήταν γνωστή από παλιά, καθώς και μερικές ποικιλίες της που είναι πολύτιμοι λίθοι (π.χ. σμαράγδι). Η λέξη βήρυλλος εισέβαλε στην ελληνική γλώσσα (μαζί με το αντικείμενο που δήλωνε) από την Ινδία, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Προέρχεται από το ινδικό veruliya < veluriya, που μάλλον πηγάζει από το όνομα της Velur, πόλης στη νότιο Ινδία.

• 5. B BORON ΒΟΡΙΟ 1808 (ε)
Ο βόραξ, ένυδρο αλάτι του βορίου με νάτριο, ήταν γνωστός στον αρχαίο κόσμο και εχρησιμποιείτο στην παρασκευή του γυαλιού. Το όνομα βόριο οφείλεται ακριβώς στο ότι το στοιχείο απομονώθηκε από το βόρακα, η ονομασία του οποίου προέρχεται από το αραβικό buraq.

• 6. C CARBON ΑΝΘΡΑΚΑΣ Π. Χ. (ζ)
Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό carbo = ξυλοκάρβουνο.

• 7. N NITROGEN ΑΖΩΤΟ 1772 (δ)
Το όνομα έπλασε ο Lavoisier από την ελληνική λέξη ζωή και το στερητικό -α-. Ήθελε να τονίσει ότι αυτό το συστατικό του αέρα -αντίθετα από το οξυγόνο- δε συντηρεί τη ζωή, καθώς είναι άχρηστο στην αναπνοή. Το αγγλικό όνομα προέρχεται από το λατινικό nitrogenium (νιτρογόνον).

• 8. O OXYZEN ΟΞΥΓΟΝΟ 1774 (δ)
Το όνομα προκύπτει από τις ελληνικές λέξεις οξύ και γίγνεσθαι, καθώς το στοιχείο αυτό εθεωρείτο (λάθος) ως αναγκαίο για το σχηματισμό κάθε οξέος.

• 9. F FLUORINE ΦΘΟΡΙΟ 1771 (δ)
Το όνομα αυτό (το οποίο προτάθηκε από τον A. Ampere το 1810) προέρχεται από την ελληνική λέξη φθορά. Τόνιζε την ισχυρή διαβρωτική επίδραση του στοιχείου (ή μάλλον των ενώσεών του που ήταν τότε γνωστές) στα διάφορα υλικά. Μία άλλη εκδοχή για την προέλευση του αγγλικού ονόματός του είναι από τη λέξη fluo = ρέω, κυλάω.

• 10. Ne NEON ΝΕΟΝ 1898 (δ)
Το όνομα αυτό έδωσε ο Ramsay, όταν ανακάλυψε ένα νέο αέριο (μετά το αργό) στον ατμοσφαιρικό αέρα.

• 11. Na SODIUM ΝΑΤΡΙΟ 1807 (ε)
Η σόδα (ανθρακικό νάτριο) ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Το αραβικό όνομα της σόδας ήταν natrum, λέξη με αιγυπτιακή ρίζα. Το στοιχείο, λοιπόν, πήρε το όνομα νάτριο επειδή ακριβώς βρίσκεται στη σόδα. Να σημειωθεί ότι και η αρχαία ελληνική λέξη νίτρον σχετίζεται με τις ενώσεις του νατρίου.

• 12. Mg MAGNESIUM ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1775 (ε)
Το στοιχείο αυτό οφείλει το όνομά του στο ότι απομονώθηκε από τη μαγνησία λίθο. Μ'αυτό το όνομα ήταν γνωστό από την αρχαιότητα το λευκό μαλακό ορυκτό στεατίτης, που προέρχονταν από τη Μαγνησία της Θεσσαλίας.

• 13. Al ALUMINUM ΑΡΓΙΛΙΟ 1827 (ε)
Το όνομα προέρχεται από την άργιλο (ένυδρο πυριτικό αλάτι του στοιχείου), στην οποία περιέχεται το στοιχείο και η οποία ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ως αγγειοπλαστική ύλη (πηλός). Το όνομα της αργίλου πρέπει να προέρχεται από το ελληνικό επίθετο (του οποίου η ρίζα ανάγεται στην αρχαία ινδική) αργός = λαμπερός, λευκός αλλά και ταχύς (διαφορετικό από το αργός = αυτός που δεν εργάζεται α-εργός). Μία άλλη εκδοχή για το όνομά του: από το alumen = στυπτηρία.

• 14. Si SILICON ΠΥΡΙΤΙΟ 1823 (ε)
Ονομάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται στον πυριτόλιθο. Ο πυριτόλιθος ή πυρίτης λίθος είναι από τα σώματα που συνδέονται με την ιστορία του ανθρώπινου γένους: χρησίμευε για την παρασκευή εργαλείων ήδη κατά την παλαιολιθική εποχή. Το όνομα του πυρίτη λίθου (στον οποίο περιέχεται το οξείδιο του στοιχείου) προέρχεται από τη λέξη πυρ = φωτιά. Να σημειωθεί εδώ ότι ο πυριτόλιθος είναι η τσακμακόπετρα. Το σύμβολό του προέρχεται από το λατινικό silex = πυριτόλιθος.
• 15. P PHOSHORUS ΦΩΣΦΟΡΟΣ 1669 (δ)
Το όνομα προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φως και φέρω, και οφείλεται στην ιδιότητα του στοιχείου να φέρει φως, να εκπέμπει φως στο σκοτάδι (φωσφορισμός).

• 16. S SULFUR ΘΕΙΟ π. Χ. (ζ)
Προγενέστερη μορφή είναι το (ομηρικό) θέειον , το οποίο θεωρείται ότι προέρχεται από κάποιο ρήμα με τη σημασία του καπνίζω, βγάζω καπνούς. Το σύμβολό του προέρχεται από το βιβλικό του όνομα sulphur.

• 17. Cl CHLORINE ΧΛΩΡΙΟ 1774 (γ)
Από την ελληνική λέξη χλωρός = κιτρινοπράσινος, υποπράσινος, πρασινωπός. Το όνομα βέβαια οφείλεται στο χρώμα του ίδιου του (αερίου) στοιχείου.

• 18. Ar ARGON ΑΡΓΟΝ 1894 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη αργός = αδρανής (από 'δω και η αργία), και εκφράζει τη χημική αδράνεια του στοιχείου.

• 19. K POTASSIUM ΚΑΛΙΟ 1807 (ε)
Η ποτάσα, (ανθρακικό κάλιο) ήταν μία ουσία γνωστή από την αρχαιότητα, και την έπαιρναν από στάχτη φυτών. Η αραβική λέξη για τη στάχτη αυτή ήταν al-qali (αλκάλια), ενώ η επίσης αραβική λέξη qalaj είχε τη σημασία του καμένος, αποτεφρωμένος. Από αυτές τις λέξεις προήλθε το όνομα του στοιχείου, επειδή αυτό βρίσκεται -τελικά- στις στάχτες των φυτών.

• 20. Ca CALCIUM ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1808 (ε)
Η λέξη της αρχαίας ελληνικής τίτανος σήμαινε κάποια λευκή γη, σκόνη (ίσως τη γύψο). Ασβεστος τίτανος δηλαδή τίτανος που δεν έχει σβήσει, ήταν ο κοινός ασβέστης. Σιγά-σιγά έμεινε μόνο το επίθετο (άσβεστος) ως όνομα του υλικού. Το όνομα, λοιπόν, ασβέστιο οφείλεται στην παρουσία του στοιχείου στον ασβέστη.

• 21. Sc SCANDIUM ΣΚΑΝΔΙΟ 1879 (β)
Το όνομα οφείλεται στη σκανδιναβική προέλευση των ορυκτών στα οποία βρέθηκε το στοιχείο.

• 22. Ti TITANIUM ΤΙΤΑΝΙΟ 1791 (α)
Από το όνομα των μυθικών Τιτάνων, με αφορμή την εξαιρετική αντοχή του μετάλλου.

• 23. V VANADIUM ΒΑΝΑΔΙΟ 1830 (α)
Από το όνομα της Vanadis, θεότητας της ομορφιάς στη Σκανδιναβική μυθολογία. Το όνομα δόθηκε στο στοιχείο με αφορμή την πλούσια ποικιλία χρωμάτων των ενώσεών του.

• 24. Cr CHROMIUM ΧΡΩΜΙΟ 1797 (γ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη χρώμα, και οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων των ενώσεων του στοιχείου.

• 25. Mn MANGANESE ΜΑΓΓΑΝΙΟ 1774 (η)
Ο πυρολουσίτης (διοξείδιο του μαγγανίου) ήταν γνωστός από την αρχαία εποχή, αλλά μέχρι τον 18ο αιώνα όλα τα ορυκτά του μαγγανίου θεωρούντο ως ορυκτά του μαγνησίου ή και του σιδήρου (μόλις το 1774 ο C.W. Scheele έδειξε ότι ο πυρολουσίτης περιείχε ένα άγνωστο ως τότε μέταλλο). Έτσι, ο πυρολουσίτης ονομαζόταν μαύρη μαγνησία ή και ψευδής μαγνήτης, αφού έμοιαζε με ορυκτό του σιδήρου αλλά δεν είχε μαγνητικές ιδιότητες. Ο αναγραμματισμός της λέξης magnesia σε manganesa, που πρέπει να έγινε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, δημιούργησε τη ρίζα από την οποία προήλθε το όνομα του μετάλλου.

• 26. Fe IRON ΣΙΔΗΡΟΣ Π. Χ. (ζ)
Το σύμβολό του προέρχεται από τη λατινική του ονομασία ferrum.

• 27. Co COBALT ΚΟΒΑΛΤΙΟ 1735 (η)
Η γερμανική λέξη Kobold, που σημαίνει κακοποιό πνεύμα, χρησιμοποιήθηκε κατά τον 16ο αιώνα από τους εργάτες των ορυχείων στα όρη Harz (Γερμανία), για να χαρακτηρίσει ορισμένα μεταλλεύματα: αυτά όταν θερμαίνονταν με σκοπό την παραγωγή χαλκού όχι μόνο δεν έδιναν χαλκό αλλά παρήγαγαν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Το 1735 ο Σουηδός G.Brandt απομόνωσε από τα μεταλλεύματα αυτά ένα νέο μέταλλο που το ονόμασε cobalt rec

• 28. Ni NICKEL ΝΙΚΕΛΙΟ 1751 (η)
Οι εργάτες των ορυχείων στη Σαξωνία γνώριζαν ένα κοκκινωπό μετάλλευμα πού έπρεπε να περιέχει χαλκό (το μετάλλευμα αυτό ήταν ένωση αρσενικού και νικελίου, μα η ομοιότητά του με το οξείδιο του μονοσθενούς χαλκού ήταν εντυπωσιακή). Την αδυναμία τους να πάρουν χαλκό από το ορυκτό τη θεωρούσαν ... δουλειά του διαβόλου, κι έτσι το ονόμαζαν Kupfernickel, δηλαδή χαλκός του διαβόλου (και αγγλικά Old Nick = διάβολος). Έτσι όταν ο A.F. Cronstedt απομόνωσε ένα νέο μέταλλο από το ορυκτό, το ονόμασε nickel.

• 29. Cu COPPER ΧΑΛΚΟΣ π. Χ. (ζ)
Το σύμβολο προέρχεται από το λατινικό Cuprum, Ρωμαϊκό όνομα της Κύπρου που φημιζόταν για τα ορυχεία χαλκού.
• 30. Zn ZINC ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 16ος αιώνας (δ)
Αν και ο ορείχαλκος (κράμα χαλκού και ψευδαργύρου) ήταν γνωστός από την αρχαιότητα, το καθαρό μέταλλο απομονώθηκε μόλις κατά τον 17ο αιώνα. Πάντως η λέξη ψευδάργυρος (προφανώς: ψευδής, ψεύτικος άργυρος) συναντάται στα "Γεωγραφικά" του Στράβωνα (1ος αιώνας π.Χ.). Το σύμβολο προέρχεται πιθανόν από το γερμανικό του όνομα Zin

• 31. Ga GALLIUM ΓΑΛΛΙΟ 1875 (β)
Από το λατινικό όνομα της Γαλλίας (Gallia), πατρίδας του P.E.L. de Boisbaudran, ο οποίος ανακάλυψε το στοιχείο.

• 32. Ge GERMANIUM ΓΕΡΜΑΝΙΟ 1886 (β)
Από το όνομα της Γερμανίας, πατρίδας του C. Winkler, ο οποίος ανακάλυψε το στοιχείο.

• 33. As ARSENIC ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1250 (ε)
Το όνομα αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην ελληνική για την κίτρινη σανδαράχη (θειούχος ένωση του στοιχείου, στην οποία φαίνεται να υπάρχει και αναφορά του Αριστοτέλη). Το όνομα είναι λέξη ανατολικής προέλευσης, και ανάγεται στο περσικό zarniq = χρυσός, αυτός που έχει το χρώμα του χρυσού. Κατά μια άλλη εκδοχή από το φύλο αρσενικό (οι αρχαίοι Ελληνες πίστευαν ότι τα μέταλλα έχουν φύλο).

• 34. Se SELENIUM ΣΕΛΗΝΙΟ 1817 (β)
Από το (ελληνικό) όνομα της Σελήνης. Το στοιχείο αυτό έμοιαζε πολύ στις ιδιότητες με το τελλούριο, που το όνομά του είχε πλαστεί από τη λατινική λέξη για τη γη, tellus. Ετσι, αυτό ονομάστηκε από το δορυφόρο της γης τη Σελήνη...

• 35. Br BROMINE ΒΡΩΜΙΟ 1826 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη βρώμος = δυσοσμία, και δόθηκε στο στοιχείο εξ αιτίας της δυσάρεστης διαπεραστικής οσμής του.

• 36. Kr KRYPTON ΚΡΥΠΤΟΝ 1898 (δ)
Το αέριο αυτό βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα, είναι δηλαδή... κρυμμένο μέσα σ'αυτόν. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το όνομα που του έδωσε ο Ramsay, το οποίο προέρχεται από την ελληνική λέξη κρυπτός = κρυμμένος.

• 37. Rb RUBIDIUM ΡΟΥΒΙΔΙΟ 1861 (γ)
Το όνομα οφείλεται στο βαθύ κόκκινο χρώμα των φασματικών γραμμών του στοιχείου. Λατινικά rubidus = βαθύ κόκκινο.

• 38. Sr STRONTIUM ΣΤΡΟΝΤΙΟ 1790 (β)
Από το όνομα του οικισμού Strontian στη Σκωτία, απ'όπου προερχόταν το ορυκτό στο οποίο ανακαλύφθηκε το στοιχείο.

• 39. Y YTTRIUM ΥΤΤΡΙΟ 1794 (β)
Από το όνομα του χωριού Ytterby, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Στοκχόλμη. Από την περιοχή του χωριού αυτού προερχόταν το ορυκτό στο οποίο ανακαλύφθηκε το στοιχείο.

• 40. Zr ZIRCONIUM ΖΙΡΚΟΝΙΟ 1789 (ε)
Το στοιχείο απομονώθηκε από το ορυκτό ζιρκονίτης και στο γεγονός αυτό οφείλεται το όνομά του. Ο ζιρκονίτης (πυριτικό αλάτι του ζιρκονίου) ήταν γνωστός από την αρχαιότητα, καθώς διάφορες μορφές του ανήκουν στους πολύτιμους λίθους. Το όνομα του ορυκτού προέρχεται από την αραβική λέξη zargun.

• 41. Nb NIOBIUM ΝΙΟΒΙΟ 1801 (α)
Από το όνομα της μυθικής Νιόβης, κόρης του Ταντάλου. Το όνομα αυτό δόθηκε στο στοιχείο επειδή οι ιδιότητές του έμοιαζαν πολύ με αυτές του στοιχείου ταντάλιο με το οποίο και ανευρίσκετε μαζί. Αρχικά ονομάζετο Κολόμβιο (ποιητικό όνομα της Αμερικής, όπου πρωτοανακαλύφθηκε το ορυκτό του), αργότερα κατά το 1950 μετονομάστηκε σε νιόβιο.

• 42. Μο MOLYBDENUM ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ 1778 (ε)
Οφείλει το όνομά του στο ότι ανακαλύφθηκε στο ορυκτό μολυβδαινίτης (θειούχο μολυβδαίνιο). Το όνομα του ορυκτού προέρχεται προφανώς από την αρχαία ελληνική λέξη μόλυβδος, λέξη υπό την οποία συγχεόταν για πολλούς αιώνες κάθε μαλακή, μαύρη ορυκτή ύλη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφή.

• 43. Tc TECHNETIUM ΤΕΧΝΗΤΙΟ 1937 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη τεχνητός, δηλαδή όχι φυσικός, αλλά κατασκευασμένος. Ονομα κατάλληλο, αφού το στοιχείο δε βρίσκεται στη φύση (ή μάλλον βρίσκεται σε ίχνη, που προέρχονται από τη φυσική ραδιενεργό διάσπαση του ουρανίου) και υπήρξε το πρώτο νέο στοιχείο που έφτιαξε ο άνθρωπος στο εργαστήριο.

• 44. Ru RUTHENIUM ΡΟΥΘΗΝΙΟ 1844 (β)
Από το λατινικό όνομα της Ρωσίας, Ruthenia, με αφορμή την ανακάλυψή του σε ορυκτά του λευκόχρυσου προερχόμενα από τα Ουράλια Ορη.
• 45. Rh RHODIUM ΡΟΔΙΟ 1803 (γ)
Από το ελληνικό όνομα του ρόδου, του τριαντάφυλλου. Αφορμή υπήρξε το κόκκινο, ρόδινο χρώμα των διαλυμάτων πολλών αλάτων του μετάλλου.

• 46. Pd PALLADIOUM ΠΑΛΛΑΔΙΟ 1803 (β)
Από το όνομα του αστεροειδούς Παλλάς (Παλλάδα). Το όνομα Παλλάς ήταν ένα από τα επίθετα που συνόδευαν τη θεά Αθηνά.

• 47. Ag SILVER ΑΡΓΥΡΟΣ π. Χ. (ζ)
Το όνομα προέρχεται από το ελληνικό επίθετο (του οποίου η ρίζα ανάγεται στην αρχαία ινδική από όπου και η λατινική λέξη argentum) αργός = λαμπερός, λευκός αλλά και ταχύς (καμία σχέση με το αργός = αυτός που δεν εργάζεται α-εργός). Το όνομα έχει σχέση προφανώς με τη λαμπρότητα και το χρώμα του μετάλλου.

• 48. Cd CADMIUM ΚΑΔΜΙΟ 1817 (ε)
Καδμεία γη ή απλώς καδμεία ονομάζονταν στην αρχαία Ελλάδα ορισμένα ορυκτά (του ψευδαργύρου). Το κάδμιο οφείλει το όνομά του στο ότι ανακαλύφθηκε στην καδμεία γη.

• 49. In INDIUM ΙΝΔΙΟ 1863 (γ)
Οι χαρακτηριστικές μπλε λαμπερές γραμμές του φάσματος του στοιχείου, οδήγησαν στο να ονομασθεί από το ινδικό (indigo, κοινώς λουλάκι), μία αρχαιότατη και σπουδαιότατη μπλε χρωστική ουσία, με καταγωγή την Ινδία.

• 50. Sn TIN ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ π. Χ. (ζ)
Το σύμβολο προέρχεται από το λατινικό του όνομα stannum. Η σανσκριτική ονομασία του μετάλλου είναι kastira, και λέγεται ότι προέρχεται από το kash = λάμπω

• 51. Sb ANTIMONY ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ "1450 (δ)
Το στοιχείο και οι ενώσεις του ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Το όνομα antimonium πρωτοσυναντάται σε γραπτά του 8ου μ.Χ. αιώνα. Κατά μία άποψη το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις αντί και μόνος, και θέλει να επισημάνει το γεγονός ότι το στοιχείο σπανίως βρίσκεται μόνο του σε ελεύθερη κατάσταση.

• 52. Te TELLURIUM ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ 1782 (β)
Από το λατινικό όνομα της γης, Tellus. Το όνομα του στοιχείου δηλώνει την ορυκτή, γήινη προέλευσή του.

• 53. I IODINE ΙΩΔΙΟ 1811 (γ)
Από την ελληνική λέξη ιώδης = αυτός που έχει το χρώμα του ίου, δηλ. της βιολέτας. Το όνομα αυτό οφείλεται στο ιώδες χρώμα των ατμών του στοιχείου.

• 54. Xe XENON ΞΕΝΟΝ 1898 (δ)
Το όνομα το έδωσε ο Ramsay, όταν διαπίστωσε κι άλλο αέριο (άγνωστο, ξένο μέχρι τότε) στον ατμοσφαιρικό αέρα.

• 55. Cs CESIUM ΚΑΙΣΙΟ 1860 (γ)
Το στοιχείο οφείλει το όνομά του στο γαλάζιο χρώμα των φασματικών γραμμών του. Λατινικά: caesius = γαλάζιος.

• 56. Ba BARIUM ΒΑΡΙΟ 1808 (ε)
Το όνομα οφείλεται στο ότι το στοιχείο προσδιορίστηκε στο ορυκτό βαρίτης (ή βαρύτης ή βαρυτίτης). Το όνομα του ορυκτού προέρχεται από την ελληνική λέξη βάρος λόγω του μεγάλου ειδικού του βάρους.

• 57. La LANTHANUM ΛΑΝΘΑΝΙΟ 1839 (δ)
Το στοιχείο βρέθηκε σε πολύ μικρές ποσότητες (κρυμμένο θα λέγαμε) σε άλατα του δημητρίου. Ο Mosander έπλασε το όνομά του από το ρήμα της ελληνικής γλώσσας λανθάνω = διαφεύγω της προσοχής κάποιου.

• 58. Ce CERIUM ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1803 (β)
Από το όνομα του αστεροειδούς Δήμητρα, (Ceres) του οποίου η ανακάλυψη (1801) ήταν πρόσφατη την εποχή που έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις για το στοιχείο αυτό.

• 59. Pr PRASEODYMIUM ΠΡΑΣΙΝΟΔΥΜΙΟ 1885 (γ)
Οταν ο C.A. von Welsbach διαπίστωσε ότι τα άλατα του διδύμιου (που τότε εθεωρείτο ως ένα μέταλλο) περιείχαν δύο διαφορετικά μέταλλα, ονόμασε το ένα απ'αυτά πρασινοδύμιο από τις ελληνικές λέξεις πράσιος (πράσινος) και δίδυμος. Αφορμή για το όνομα υπήρξε το πράσινο χρώμα του νιτρικού άλατος του μετάλλου.
• 60. Nd NEODYMIUM ΝΕΟΔΥΜΙΟ 1885 (δ)
Οταν ο C.A. von Welsbach διαπίστωσε ότι τα άλατα του διδύμιου (που τότε εθεωρείτο ως ένα μέταλλο) περιείχαν δύο διαφορετικά μέταλλα, ονόμασε το ένα απ'αυτά νεοδύμιο από τις ελληνικές λέξεις νέος και δίδυμος. Δηλαδή το νέο μέταλλο από το διδύμιο.

• 61. Pm PROMETHIUM ΠΡΟΜΗΘΕΙΟ 1947 (α)
Από το όνομα του μυθικού Προμηθέα. Το όνομα εμπνέυσθηκε η σύζυγος ενός από τους ερευνητές που ανακάλυψαν το στοιχείο στα προϊόντα της διάσπασης του ουρανίου: ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά για χάρη των ανθρώπων, ενώ το στοιχείο αυτό το ανακάλυψαν οι άνθρωποι μέσα στις "φλόγες" των πυρηνικών αντιδραστήρων.

• 62. Sm SAMARIUM ΣΑΜΑΡΙΟ 1879 (ε)
Το όνομα αυτό δόθηκε στο στοιχείο επειδή βρέθηκε στο ορυκτό σαμαρσκίτης. Το ορυκτό είχε ονομασθεί έτσι προς τιμή του Ρώσου μηχανικού M. Samarski.

• 63. Eu EUROPIUM ΕΥΡΩΠΙΟ 1896 (β)
Από το όνομα της ηπείρου μας.

• 64. Gd GADOLINIUM ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ 1880 (α)
Από το όνομα του Φιλανδού χημικού J. Gadolin.

• 65. Tb TERBIUM ΤΕΡΒΙΟ 1843 (β)
Από το όνομα του χωριού Ytterby, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Στοκχόλμη. Από την περιοχή του χωριού αυτού προερχόταν το ορυκτό στο οποίο ανακαλύφθηκε το στοιχείο.

• 66. Dy DYSPROSIUM ΔΥΣΠΡΟΣΙΟ 1886 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη δυσπρόσιτος = αυτός που προσεγγίζεται με δυσκολία, και πλάστηκε από τον P.E.L. de Boisbaudran, ο οποίος ήθελε να επισημάνει τη δυσκολία απομόνωσης και παραλαβής του στοιχείου.

• 67. Ho HOLMIUM ΟΛΜΙΟ 1879 (β)
Από το λατινικό όνομα της Στοκχόλμης, Holmie, λόγω του ότι το στοιχείο απομονώθηκε από μια "γαία" με προέλευση την περιοχή της Σουηδικής πρωτεύουσας.

• 68. Er ERBIUM ΕΡΒΙΟ 1843 (β)
Από το όνομα του χωριού Ytterby, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Στοκχόλμη. Από την περιοχή του χωριού αυτού προερχόταν το ορυκτό στο οποίο ανακαλύφθηκε το στοιχείο.

• 69. Tm THULIUM ΘΟΥΛΙΟ 1879 (β)
Από το όνομα της αρχαίας Θούλης, η οποία ήταν για τους αρχαίους Ελληνες και Ρωμαίους η βορειότερη χώρα της γης. Ο P.T. Cleve, όταν ανακάλυψε το στοιχείο, ήθελε να υποδηλώσει με το όνομα που διάλεξε την άφιξη στον τελικό στόχο, την εκπλήρωση του σκοπού του.

• 70. Yb YTTERBIUM ΥΤΤΕΡΒΙΟ 1907 (β)
Από το όνομα του χωριού Ytterby, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Στοκχόλμη. Από την περιοχή του χωριού αυτού προερχόταν το ορυκτό στο οποίο ανακαλύφθηκε το στοιχείο.

• 71. Lu LUTETIUM ΛΟΥΤΗΤΙΟ 1907 (β)
Από το λατινικό όνομα του Παρισιού, Lutetia.

• 72. Hf HAFNIUM ΑΦΝΙΟ 1923 (β)
Από το λατινικό όνομα της Κοπεγχάγης (Hafnia), επειδή σ'αυτή την πόλη έγινε η ανακάλυψη του στοιχείου.

• 73. Ta TANTALUM ΤΑΝΤΑΛΙΟ 1802 (α)
Από το όνομα του μυθικού Ταντάλου, ο οποίος βασανιζόταν στα Τάρταρα: μόλις έσκυβε να πιεί νερό αυτό εξαφανιζόταν. Ο Σουηδός A. Ekeberg, που ανακάλυψε το στοιχείο, έγραψε: "το ονομάζω ταντάλιο... υπαινιγμός για την αδυναμία του, όταν διαλύεται σ'ένα οξύ, να αντιδρά με αυτό και να διαλύεται".

• 74. W WOLFRAM ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 1783 (ε)
Το όνομα του στοιχείου προέρχεται από το γερμανικό Wolfram, άγνωστης ετυμολογίας. Λέγεται και τουνγκστένιο διότι το οξείδιο του στοιχείου πρωτοεπισημάνθηκε στο ορυκτό το οποίο είναι σήμερα γνωστό ως σεελίτης, αλλά τότε (1781) λεγόταν tungsten. Το όνομα προερχόταν από τις Σουηδικές λέξεις tung = βαρύς και sten = πέτρα.
• 75. Re RHENIUM ΡΗΝΙΟ 1925 (β)
Από το λατινικό όνομα του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία, Rhenus.

• 76. Os OSMIUM ΟΣΜΙΟ 1804 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη οσμή, και δόθηκε στο στοιχείο εξ αιτίας της άσχημης χαρακτηριστικής οσμής του (δηλητηριώδους) οξειδίου του.

• 77. Ir IRIDIUM ΙΡΙΔΙΟ 1804 (γ)
Από την ελληνική λέξη ίρις = ουράνιο τόξο, λόγω της πλούσιας ποικιλίας χρωμάτων των αλάτων του.

• 78. Pt PLATINUM ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ 16ος αιώνας (γ)
Ονομάστηκε λευκός χρυσός γιατί ανακαλύφτηκε μεν σε χρυσοφόρα κοιτάσματα, αλλά το χρώμα του ήταν λευκό. Το σύμβολό του προέρχεται από το λατινικό platina = μικρός άργυρος.

• 79. Au GOLD ΧΡΥΣΟΣ π. Χ. (ζ)
Το σύμβολο προέρχεται από το λατινικό aurum, τη λατινική του ονομασία. Το αγγλικό gold προέρχεται από το αρχαίο geolo = κίτρινο.

• 80. Hg MERCURY ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ π. Χ. (δ)
Επειδή το στοιχείο αυτό (γνωστό από την αρχαιότητα) μοιάζει στο χρώμα με τον άργυρο, αλλά βρίσκεται σε υγρή κατάσταση, τόσο οι Ελληνες όσο και οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν ρευστό άργυρο ή υγρό άργυρο ή και υδράργυρο. Το αγγλικό όνομα από τον πλανήτη Ερμή (Mercury).

• 81. Tl THALLIUM ΘΑΛΛΙΟ 1861 (γ)
Το στοιχείο ανακαλύφτηκε από μια χαρακτηριστική πράσινη γραμμή στο φάσμα του. Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη θαλλός = νέο, τρυφερό (άρα πράσινο) κλαδάκι, βλαστάρι.

• 82. Pb LEAD ΜΟΛΥΒΔΟΣ π. Χ. (ζ)
Το σύμβολο προέρχεται από τη λατινική λέξη plumbum. Το όνομα προέρχεται προφανώς από την αρχαία ελληνική λέξη μόλυβδος, λέξη υπό την οποία συγχεόταν για πολλούς αιώνες κάθε μαλακή, μαύρη ορυκτή ύλη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφή.

• 83. Bi BISMUTH ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ 1450 (γ)
Το όνομα μάλλον προέρχεται από τη γερμανική λέξη Weissmuth = λευκή μάζα.

• 84. Po POLONIUM ΠΟΛΩΝΙΟ 1898 (β)
Από το όνομα της Πολωνίας, πατρίδας της M. Curie, η οποία ανακάλυψε το στοιχείο.

• 85. At ASTATINE ΑΣΤΑΤΟΝ 1940 (δ)
Το στοιχείο αυτό δε βρίσκεται στη φύση, επειδή είναι ιδιαίτερα ραδιενεργό και διασπάται. Παρασκευάστηκε στο εργαστήριο και το πιο μακρόβιο ισότοπό του έχει χρόνο ημιζωής 8,3 ώρες. Το όνομά του (από την ελληνική λέξη άστατος = ασταθής) εκφράζει ακριβώς τη μη σταθερότητά του.

• 86. Rn RADON ΡΑΔΟΝΙΟ 1900 (δ)
Το όνομα radon (που αποδόθηκε στα ελληνικά ως ραδόνιο) δόθηκε στο στοιχείο αυτό επειδή αφ'ενός μεν παράγεται κατά τη ραδιενεργό διάσπαση του ραδίου (radium) αφ' ετέρου δε ανήκει στα ευγενή αέρια, οπότε του ταίριαξε η κατάληξη -on.

• 87. Fr FRANCIUM ΦΡΑΝΚΙΟ 1939 (β)
Από το όνομα της Γαλλίας (France), πατρίδας της M. Perey (που υπήρξε κάποτε βοηθός της M. Curie), και η οποία ανακάλυψε το στοιχείο.

• 88. Ra RADIUM ΡΑΔΙΟ 1898 (δ)
Το όνομα προέρχεται από τη λατινική λέξη radius = ακτίνα, και δόθηκε στο στοιχείο λόγω της ραδιενεργούς ακτινοβολίας που εκπέμπει.

• 89. Ac ACTINIUM ΑΚΤΙΝΙΟ 1899 (δ)
Το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη ακτίνα, και δόθηκε στο στοιχείο λόγω της έντονης ραδιενεργούς ακτινοβολίας που εκπέμπει.
• 90. Th THORIUM ΘΟΡΙΟ 1828 (α)
Από το όνομα του Thor, θεού του πολέμου στη σκανδιναβική μυθολογία.

• 91. Pa PROTACTINIUM ΠΡΩΤΑΚΤΙΝΙΟ 1917 (δ)
Το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα ενδιάμεσα προϊόντα της φυσικής ραδιενεργούς δράσης του ουρανίου, η δε δική του διάσπαση οδηγεί στο σχηματισμό του ακτινίου. Επειδή, λοιπόν, βρίσκεται πριν από το ακτίνιο ή πρώτα από το ακτίνιο, ονομάστηκε πρωτακτίνιο.

• 92. U URANIUM ΟΥΡΑΝΙΟ 1789 (β)
Από το όνομα του πλανήτη Ουρανού, η ανακάλυψη του οποίου ήταν πρόσφατη την εποχή που ο M.H. Klaproth έπλασε το όνομα του στοιχείου. Είναι το στοιχείο που έχει το βαρύτερο άτομο μεταξύ των φυσικών στοιχείων.

• 93. Np NEPTUNIUM ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 1940 (β)
Από το όνομα του πλανήτη Ποσειδώνα. Το τεχνητό αυτό στοιχείο είναι το πρώτο μετά το ουράνιο στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Ονομάστηκε λοιπόν από τον Ποσειδώνα που είναι ο πρώτος πλανήτης μετά τον Ουρανό.

• 94. Pu PLUTONIUM ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ 1940 (β)
Από το όνομα του πλανήτη Πλούτωνα. Το τεχνητό αυτό στοιχείο βρίσκεται αμέσως μετά το ποσειδώνιο στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Ονομάστηκε λοιπόν από τον Πλούτωνα που βρίσκεται αμέσως μετά τον πλανήτη Ποσειδώνα στο ηλιακό μας σύστημα.

• 95. Am AMERICIUM ΑΜΕΡΙΚΙΟ 1944 (β)
Από το όνομα της Αμερικής, κατ'αναλογία με το αντίστοιχο (ως προς τη θέση του στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων) στοιχείο των λανθανιδών, το οποίο είχε ονομασθεί ευρώπιο.

• 96. Cm CURIUM ΚΙΟΥΡΙΟ 1944 (α)
Από το όνομα των Pierre και Marie Curie, κατ'αναλογία με το αντίστοιχο (ως προς τη θέση του στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων) στοιχείο των λανθανιδών, το οποίο είχε ονομασθεί από το όνομα του J. Gadolin.

• 97. Bk BERKELIUM ΜΠΕΡΚΕΛΙΟ 1949 (β)
Από το όνομα του τόπου ανακάλυψης του στοιχείου, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας το Berkeley, κατ'αναλογία με το αντίστοιχο (ως προς τη θέση του στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων) στοιχείο των λανθανιδών, το οποίο είχε ονομασθεί από το όνομα του χωριού Ytterby της Σουηδίας.

• 98. Cf CALIFORNIUM ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΟ 1950 (β)
Από το όνομα του τόπου ανακάλυψης του στοιχείου, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια το Berkeley.

• 99. Es EINSTEINIUM ΑΙΝΣΤΑΙΝΙΟ 1952 (α)
Από το όνομα του μεγάλου φυσικού του 20ου αιώνα, του Albert Einstein (1879-1955).

• 100. Fm FERMIUM ΦΕΡΜΙΟ 1953 (α)
Από το όνομα του Ιταλού πυρηνικού φυσικού Enrico Fermi (1901-1954).

• 101. Md MENDELEVIUM ΜΕΝΤΕΛΕΓΙΕΒΙΟ 1955 (α)
Από το όνομα του θεμελιωτή του περιοδικού πίνακα των στοιχείων, του Ρώσου χημικού Dmitri Ivanovicx Mendelejev (1834-1907).

• 102. No NOBELIUM ΝΟΜΠΕΛΙΟ 1957 (α)
Από το όνομα του Alfred Nobel (1833-1896), Σουηδού επιστήμονα και ευεργέτη της επιστήμης.

• 103. Lr LAWRENCIUM ΛΩΡΕΝΣΙΟ 1961 (α)
Από το όνομα του Ernest Orlando Lawrence (1901-1958), ο οποίος εργάστηκε για την τελειοποίηση του κύκλοτρου, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ο ιδρυτής του Radiation Laboratory (Καλιφόρνια), όπου ανακαλύφτηκαν πολλά από τα υπερουράνια στοιχεία. Το σύμβολο του στοιχείου συναντάται και σαν Lw (συνήθως σε αμερικανικές εκδόσεις).

• 104. Db DUBNIUM 1964 (β)
Από το όνομα του διεθνούς επιστημονικού κέντρου που βρίσκεται στην Dubna κοντά στη Μόσχα, σε αναγνώριση της εξαιρετικά σημαντικής συμβολής του στην χημεία και στην μοντέρνα πυρηνική φυσική.
• 105. Jl JOLIOTIUM 1967 (α)
Το όνομα αυτό επελέγει προς τιμή του Γάλλου επιστήμονα F. Joliot-Curie λόγω της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής και χημείας και ο οποίος μοιράστηκε το βραβείο Nobel το έτος 1935 με την I. Curie.

• 106. Rf RUTHERFORDIUM 1974 (α)
Το όνομα αυτό επελέγει προς τιμή του Νεοζηλανδού επιστήμονα Ernest Rutherford λόγω της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής και στην γνώση για την δομή του ατόμου.

• 107. Bh BOHRIUM 1976 (α)
Το όνομα αυτό επελέγει προς τιμή του Δανού επιστήμονα Niels Bohr λόγω της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής και στην γνώση για την δομή του ατόμου.

• 108. Hn HAHNIUM 1976 (α)
Το όνομα αυτό επελέγει προς τιμή του Γερμανού επιστήμονα Otto Hahn σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην ανακάλυψη της πυρηνικής σύντηξης

• 109. Mt MEITNERIUM 1982 (α)
Το όνομα αυτό επελέγει προς τιμή του Αυστριακού επιστήμονα Lise Meitner σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην ανακάλυψη της πυρηνικής σύντηξης.

• 110. Uun Ununnilium 1987 (?)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τα στοιχεία 110 έως και 112 δεν έχουν δοθεί επισήμως ονόματα.

• 111. Uuu Unununium 1994 (?)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τα στοιχεία 110 έως και 112 δεν έχουν δοθεί επισήμως ονόματα

• 112. Uub Ununbium 1996 (?)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τα στοιχεία 110 έως και 112 δεν έχουν δοθεί επισήμως ονόματα

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Τμήμα Προμηθειών


                      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διευθυντής Προμηθειών 

______(όνομα)______Το Τμήμα Προμηθειών:

Το Τμήμα Προμηθειών στοχεύει στον εφοδιασμό της επιχείρησης με όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ., που είναι αναγκαία για την αδιάκοπη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.


Ο υπεύθυνος του τμήματος:

α) Συγκεντρώνει στοιχεία για τις προδιαγραφές των πρώτων υλών που διατίθενται στην αγορά,

β) ενημερώνει το Διευθυντή Οικονομικών για τη ποσότητα και το κόστος των απαιτούμενων προμηθειών,

γ) διατηρεί αρχείο με τις παλιές παραγγελίες και

δ) κάνει έλεγχο κατά την παραλαβή, για την ποσότητα και την ποιότητα των προμηθειών

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Τμήμα Οικονομικών


                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Διευθυντής Οικονομικών
______(όνομα)_______


Το τμήμα Οικονομικών:

Το τμήμα Οικονομικών ελέγχει και συντονίζει τα οικονομικά της επιχείρησης, καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης και πώλησης μετοχών, το σύστημα ελέγχου των οικονομικών της εταιρείας και οργανώνει σύστημα συναλλαγών με τις τράπεζες.

Ο υπεύθυνος του τμήματος:

α) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του καταστατικού της επιχείρησης.
Στο καταστατικό ορίζεται η μορφή της εταιρίας, το τι θα παράγει, οι κανόνες για την πώληση των μετοχών, οι κανόνες για τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρίας κ.λπ.

β) Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ύστερα από υπολογισμό του κόστους παραγωγής και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των τμημάτων, τον οποίο υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι ένας λογαριασμός που καταρτίζεται στο τέλος του οικονομικού έτους και περιλαμβάνει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, δηλαδή τα ίδια και τα ξένα περιουσιακά στοιχεία.

δ) Επίσης το τμήμα οικονομικών υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα διανέμει στους μετόχους.

Τεχνολογία Α'Γυμνασίου - Τηλέγραφος του Siemens

Στα μέσα της δεκαετίας του 1840 άρχισε η πρώσικη στρατιωτική διοίκηση να μελετάει την αντικατάσταση των οπτικών τηλεγράφων με ηλεκτρικούς. Αυτές τις προσπάθειες πληροφορήθηκε ο αξιωματικός του πυροβολικού Werner Siemens(Ζήμενς, 1816-1892) και παρουσίασε το 1846 ένα μοντέλο τηλεγράφου που είχε κατασκευάσει ως ερασιτέχνης ερευνητής. Επρόκειτο για μια βελτιωμένη παραλλαγή του τηλεγράφου με δείκτη του Γουίτστοουν. Βασική αρχή λειτουργίας αυτού του τηλεγραφικού συστήματος ήταν ότι στον πομπό και στο δέκτη γύριζε σύγχρονα ένας δείκτης πάνω σε μια πλάκα με τα γράμματα του αλφαβήτου, τα οποία ήταν σημειωμένα πάνω σε πλήκτρα με διακόπτη. Με το πάτημα κάθε γράμματος (πλήκτρου) διακοπτόταν το ρεύμα και η κίνηση του δρομέα και αυτή η διακοπή μεταδιδόταν στον δέκτη. Ο χειριστής του δέκτη κατέγραφε τα σημεία (γράμματα) που σταμάταγε ο δείκτης και είχε μπροστά του το μήνυμα. Κάθε συσκευή ήταν ταυτόχρονα πομπός και δέκτης, οπότε ο όγκος και το κόστος των συσκευών ήταν μικρό. Πλεονέκτημα αυτής της επινόησης ήταν ότι δεν χρειαζόταν κωδικοποίηση, άρα μπορούσε να στείλει ή να λάβει τηλεγραφήματα οποιοσδήποτε. 
Οι πρώτες συσκευές αυτού του τηλεγράφου δείκτη του Ζήμενς κατασκευάστηκαν από τον βιομήχανο Johann Georg Halske (Χάλσκε, 1814-1890) στο Αμβούργο.  Η εταιρία που ιδρύθηκε γι' αυτό το σκοπό ονομάστηκε «Siemens & Halske» και ήταν η πρώτη μιας σειράς εταιριών που είχαν ως πρώτο το όνομα του Ζήμενς. Μετά το β' παγκόσμιο πόλεμο ενοποιήθηκαν όλες αυτές οι εταιρίες σε μια πολυεθνική εταιρία με επωνυμία Siemens AG. 
Την ίδια χρονιά που παρουσιάστηκαν σε εμπορικές εκθέσεις οι τηλέγραφοι του Ζήμενς, είχε φτάσει στη Γερμανία και ο τηλέγραφος του Μορς. Η απλούστερη κατασκευή αυτού του τηλεγράφου, η σχετικά εύκολη εκμάθηση του κώδικα, η δημιουργία επαγγελματιών τηλεγραφητών και άλλα σχετικά, οδήγησαν στην αποκλειστική χρήση αυτού του τηλεγράφου και στη Γερμανία. Η εταιρία του Ζήμενς ασχολήθηκε στο εξής με την κατασκευή και εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων του τηλεγράφου Μορς και δημιούργησε τις οικονομικές προϋποθέσεις και για άλλες ηλεκτρομαγνητικές κατασκευές που προέκυψαν στα επόμενα χρόνια. 
Η διάδοση του τηλεγράφου Μορς και η εγκατάσταση εκτεταμένων δικτύων δημιούργησε διάφορα τεχνικά προβλήματα. Αρχικά τοποθετούνταν τα χάλκινα καλώδια γυμνά στο έδαφος, αλλά λόγω της υγρασίας προέκυπταν βραχυκυκλώματα. Τα μονωτικά υλικά της εποχής, χαρτί, βαμβάκι κτλ. δεν εξυπηρετούσαν σημαντικά, γιατί κι αυτά καταστρέφονταν με την υγρασία και κάποια πολυκαιρία. Ο Wilhelm Siemens, αδελφός του Werner που εγκαταστάθηκε στην Αγγλία και άλλαξε το όνομά του σε William, βρήκε ένα υλικό, γκουταπέρκα, το οποίο σε υψηλές θερμοκρασίες είναι μαλακό και εύπλαστο και σε χαμηλές σκληρό και απρόσβλητο από την υγρασία. Το 1846 κατασκεύασε ο Ουίλιαμ Ζήμενς σε συνεργασία με τον Χάλσκε στο Αμβούργο μία πρέσα που ενσωμάτωνε χωρίς ραφή και διακοπές δύο χάλκινα σύρματα στη μάζα της γκουταπέρκας. Το 1847 τοποθετήθηκε ένα τέτοιο καλώδιο στο Βερολίνο σε μήκος 20 km με άριστα αποτελέσματα. 

Εργασία Βιολογίας Α' Γυμνασίου - Η Ελιά Στην Λογοτεχνία


Μία εργασία, η οποία για την δική μου καθηγήτρια της Α'Γυμνασίου, ήταν καλή....


Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ελιά στη λογοτεχνία συνήθως υμνείται μέσα από ποιήματα γνωστών ποιητών.Τα ποιήματα αυτά μιλούν και υμνούν τους καρπούς του δέντρου αυτού, τα κλωνάρια του και  γενικά το ίδιο το δέντρο. Κάποιοι από αυτούς τους ποιητές είναι: ο Ανδρέας Κάλβος, ο Άριστος Καμπάνης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Παπαδιαμάντης και ο Γιάννης Ρίτσος.
 Εμείς θα σας διαβάσουμε κάποια ποιήματα ορισμένων ποιητών με θέμα την ελιά.


Στα ομηρικά έπη, τα πρώτα ελληνικά ποιητικά κείμενα, το λάδι, έτσι που το ξέρουμε σήμερα, δηλαδή ως απαραίτητο συνοδευτικό του φαγητού, δεν το συναντάμε.
Το λάδι το βρίσκουμε βέβαια και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, αλλά η χρήση του είναι άλλη:
Στη 10η ραψωδία της Ιλιάδας ο Οδυσσέας κι ο Διομήδης επιστρέφουν στο στρατόπεδο ταλαιπωρημένοι από την αποστολή κατασκοπείας στη Τροία:
«Κι αφού λουστήκαν πια κι αλείφτηκαν καλά με λάδι, πήγαν και κάθισαν να φάνε...»
Και στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας διηγείται για τις περιποιήσεις που του παρείχαν οι νεράιδες στο παλάτι της Κίρκης:
«Αφού  μ' έλουσε και μ' έτριψε με μυρωδάτο λάδι
μου φόρεσε πεντάμορφη χλαμύδα και χιτώνα...»
(K, 364)
Κι όταν η βασίλισσα των Φαιάκων ετοιμάζει την κόρη της Ναυσικά να πάει με τις δούλες στο ρέμα, να πλύνουν τα ρούχα :
«της έδωσε κι ένα δοχείο χρυσό, γεμάτο λάδι
ν' αλείψει αυτή κι οι σκλάβες της το σώμα τους, αφού λουστούνε...»
(Z, 79)
Κι όχι μόνο αυτό· ακόμα και τις χαίτες των αλόγων τις άλειφαν με λάδι, όπως λέει ο Αχιλλέας που οργανώνει αγώνες -και αγώνες αρματοδρομίας- προς τιμή του Πατρόκλου:
«μα τώρα εγώ με τα μονόνυχα άλογά μου
δε θα τρέξω
τι τέτοιο αρματηλάτη χάσανε, στον κόσμο ξακουσμένο,
που με νερό καθάριο ως τα 'λουζε, γεμάτος καλοσύνη
με λάδι τα περίχυνε κάθε φορά τις χαίτες...»
(Ψ, 281)
Μαθαίνουμε πως όχι μόνο ξέρανε τα ελαιόδεντρα, αλλά και πως τα καλλιεργούσαν κιόλας και τα χαίρονταν:
«Πώς ανασταίνει μ' έγνοια ολόδροση μικρή ελιά ο απόμαχος
σε τόπο απόμερο, που γύρω του νερά βρυσίζουν πλήθια,
πανώριο τρυφερό, κι οι αγέρηδες κάθε λογής φυσώντας
το ακρολυγούν, και στέκει κάτασπρο μέσα στον πλήθιο
ανθό του...»

Στη νέα ελληνική λογοτεχνεία συναντάμε το λάδι μόνο στο καντήλι και στο λυχνάρι. Την ελιά την συναντάμε ως περιουσιακό στοιχείο.

Για να δούμε...για να δούμε!

Χαίρετε αγαπητοί αναγνώστες! Σας παρουσιάζω ένα blog το οποίο δημιοργήθηκε για να αναρτώνται εργασίες, πληροφορίες, ασκήσεις πιθανόν, και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει έναν οποιοδήποτε μαθητή! Αυτά που θα μπορώ πιο σίγουρα να....παρέχω, είναι στοιχεία Α'Γυμνασίου, Β'Γυμνασίου, Γ'Γυμνασίου και κυρίως, Α'Λυκείου. Αλλά θα προσπαθώ(αν και δεν νομίζω να μπείτε καν στον κόπο να ρωτήσετε :Ρ), να βοηθάω ή να στηρίζω παιδιά Β'Λυκείου και Γ'Λυκείου.

Μια νέα προσπάθια λοιπόν! Ελπίζω να είναι αρκετά βοηθητική για τους αναγνώστες, και θα παρακαλούσα να υπάρχει έστω και ένας μικρός σχολιασμός!!!! Σας ευχαριστώ πολύ!