Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ενότητα 3 - Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων

3η Ενότητα, σελ. 20

Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί που κατοικούν στις άλλες πόλεις, ασκούν πολλά επαγγέλματα στη ζωή τους, για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία: Ο Ναυσικύδης που ήταν πλοιοκτήτης, μεριμνούσε για τη συντήρηση του εαυτού του και των δικών του, και το ίδιο ακριβώς έκαναν ο Ξένων ο έμπορος και ο Ξενοκλής ο μικροπωλητής. Ο Πολύζηλος συντηρούσε τον εαυτό του και τους οικιακούς του δούλους με την παρασκευή κριθάλευρου, και ακόμα μερικές φορές προσέφερε δημόσια υπηρεσία στην πόλη με δικά του χρήματα. ο Γλαύκων από το Χολαργό ήταν γεωργός και έτρεφε βόδια, ο Δημέας ζούσε από την τέχνη της κατασκευής χλαμύδων, και οι περισσότεροι από τους Μεγαρείς από την τέχνη της κατασκευής εξωμίδων. Αρκετοί από τους πολίτες μάθαιναν καλά κάποια τέχνη, όπως την τέχνη του μαρμαρά, του κεραμέα, του μαραγκού, του τσαγκάρη, και εξασφάλιζαν πάρα πολλά αναγκαία αγαθά για τη ζωή τους.


Πηγή: sch.gr

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 29-30 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 29-30:

Και ο Κόνων φεύγοντας με τα εννέα πλοία, όταν κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι είχαν καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στν Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα ιστία των πλοίων του Λύσανδρου και ο ίδιος με οκτώ πλοία απέπλευσε προς τον Ευαγόρα στην Κύπρο, ενώ η Πάραλος(απέπλευσε) με προορισμό την Αθήνα, για να αναγγείλει όσα είχαν συμβεί.

Και ο Λύσανδρος οδήγησε και τα πλοία και τους αιχμαλώτους και όλα τα άλλα στη Λάμψακο, συνέλαβε μάλιστα και άλλους από τους στρατηγούς και τον Φιλοκλέα και τον Αδείμαντο. Και τη μέρα, κατά την οποία πραγματοποίησε αυτά, έστειλε τον Θεόπομπο, το ληστή από τη Μίλητο, στη Σπάρτη, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος τα ανήγγειλε, αφού έφτασε τρεις μέρες μετά.


Ασκήσεις:

1. Να σχολιάσετε την αντίδραση του Κόνωνα, όπως αναφέρεται στο κείμενο(παρ.29).
2. ἀπέπλευσε, κατειργάσαντο: να γράψετε το β' ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων(και το απαρέμφατο και τη μετοχή) του ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.
3. φεύγων(φεύγω), διεφθαρμένα(φθείρω-όμαι), ἒλαβε(λαμβάνω): να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων.
4. ὃς: να κλιθεί η αντωνυμία και στα τρία γένη.
5. ληστήν: να κλιθεί.
6. φεύγων, ἒγνω, ἒλαβεν, κατειργάσατο: να γράψετε παράγωγα των ρημάτων(ουσιαστικά και επίθετα, απλά ή σύνθετα), τουλάχιστον δύο από το κάθε ρήμα.

Ενότητα 1 - Πατρική Δικαιοσύνη

1η Ενότητα, σελ. 8

Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε πολλά κακά στους άλλους. Και αρχικά ο πατέρας του προσπαθούσε να τον συνετίσει με τα λόγια· επειδή όμως δεν πειθόταν, τον οδήγησε μπροστά στους δικαστές και τον κατηγόρησε για όσα αυτός είχε αποτολμήσει, και ζητούσε από τους δικαστές να εκτελέσουν το νέο. Αυτοί έμειναν έκπληκτοι και οδήγησαν και τους δυο στο βασιλιά Αρταξέρξη. Κι ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς είπε: «Αλήθεια, θα έχεις το θάρρος να αντέξεις να πεθαίνει ο γιος σου;» Κι αυτός είπε «βεβαιότατα· γιατί και όταν αφαιρώ τις πικρές παραφυάδες που φυτρώνουν στα μαρούλια, η μητέρα τους καθόλου δε λυπάται, αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται γλυκύτερη.» Αφού άκουσε αυτά ο Αρταξέρξης, επαίνεσε τον άντρα και τον έκανε ένα από τους βασιλικούς δικαστές, λέγοντας ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του οπωσδήποτε και στις ξένες υποθέσεις θα είναι δίκαιος δικαστής και αδέκαστος, και απάλλαξε από την τιμωρία το νέο, απειλώντας τον με θάνατο, εάν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες αδικίες.


Πηγή: sch.gr

Ιστορία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές Ερωτήσεις "Μυκηναϊκός Πολιτισμός"

1. Να προσδιορίσετε τον όρο "μυκηναϊκός πολιτισμός". Από ποιες πηγές αντλούμε πληροφορίες και στηρίζουμε τις ιστορικές μας γνώσεις τον μυκηναϊκό πολιτισμό;

2. Ποια στοιχεία στοιχεία του μυκηναϊκού κόσμου πιστοποιούν την πολιτιστική του συνοχή; (σελ.72).

3. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την ελληνικότητα του μυκηναϊκού πολιτισμού; (γραφή, θρησκευτικές δοξασίες,τρωική εκστρατεία).

4. Να περιγράψετε δύο χαρακτηριστικά δείγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.  (τάφοι, ανάκτορα).

5. Να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα μινωικά και τα μυκηναϊκά ανάκτορα.

6. Σε αντίθεση με τους μινωικούς οικισμούς που ήταν ανοχύρωτοι οι μυκηναϊκές ακροπόλεις ήταν οχυρωμένες. Σε ποια συμπεράσματα σας οδηγεί αυτό το στοιχείο;

7. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής τέχνης και να τα συγκρίνετε με αυτά της μινωικής.

8. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η χώρα των Μυκηναΐων πρέπει να ήταν χωρισμένη σε τέσσερα ή πέντε μεγαλύτερα και άλλα τόσα περίπου μικρότερα "ομοσπονδιακά" κράτη, αντίστοιχα προς τα μεγάλα ανάκτορα και ότι δεν αποκλείεται τα επιμερούς μυκηναϊκά κράτη να ήταν υποτελή στο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο τις Μυκήνες. Μια τέτοια άποψη,
α) ποιο κοινωνικό σύστημα οργάνωσης προϋποθέτει για όλη την επικράτεια του μυκηναϊκού κόσμου και
β) την οργάνωση ποιου από τους ανατολικούς λαούς σας θυμίζει;

Ενότητα 2 - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

2η Ενότητα, σελ. 14

Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά με φροντίδα. Πρώτα πρώτα η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πώς θα γίνει το παιδί ακόμα καλύτερο διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο, αυτό ωραίο, το άλλο άσχημο. Έπειτα, όταν φτάσουν τα παιδιά στην κατάλληλη ηλικία οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν να μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα, ενώ οι κιθαριστές με το να παίζουν λύρα προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα και εξοικειώνουν την ψυχή τους στο ρυθμό και την αρμονία. Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά, για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης. 


Πηγή: sch.gr

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Τεχνολογία Α' Γυμνασίου - Σχετικά Με Τον Υπολογιστή (ENIAC)

Χρησιμότητα του υπολογιστή.

Οι υπολογιστές μας δίνουν τη δυνατότητα να γράφουμε γρήγορα και με ευκολία κάποιες πληροφορίες που μας είναι χρήσιμες και δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε στο μυαλό μας. Επίσης μας βοηθάει στο να λύνουμε γρηγορότερα δύσκολες εξισώσεις και πράξεις στα μαθηματικά .
Οι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο με το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ ανθρώπων όλου του κόσμου ταχύτατα στέλνοντας μηνύματα και πληροφορίες. Σε αυτό συμβάλουν και οι δορυφόροι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά αυτών των μηνυμάτων. Μέσω διαδικτύου μπορούμε να αγοράζουμε κάποια προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, παραγγέλνοντας τα με ένα κλικ .

Επιπτώσεις του υπολογιστή στο περιβάλλον.

Ο υπολογιστής μπορεί να μην έχει μεγάλες επιπτώσεις για το περιβάλλον ,εκτός από το ότι καίει ρεύμα, αλλά έχει προς τον άνθρωπο.
Ο υπολογιστής εκπέμπει αρκετή ακτινοβολία ώστε να προκαλέσει προβλήματα στα μάτια μας ή όταν η οθόνη τρεμοπαίζει τα κουράζει. Επίσης μπορεί να βλάψει την όρασή μας ανάλογα σε ποια θέση βρίσκεται η οθόνη και πόση ώρα χρησιμοποιούμαι τον υπολογιστή.
Τα υλικά του υπολογιστή είναι ανακυκλώσιμα και μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε σε ιδικούς κάδους ανακύκλωσης ή σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών. 


Λειτουργία.

Ο ENIAC είχε περισσότερες από 18.000 λυχνίες κενού και 1500 ηλεκτρονόμους. Ζύγιζε 30 τόνους και κατελάμβανε 63 τετραγωνικά μέτρα χώρο. Κατανάλωνε 140 κιλοβάτ ισχύ.
Από αρχιτεκτονικής πλευράς, είχε 20 καταχωριστές (accumulators), κάθε ένας από τους οποίους μπορούσε να αποθηκεύσει έναν αριθμό, του δεκαδικού συστήματος, των 10 ψηφίων. Μία ομάδα από 10 λυχνίες αναπαριστούσε κάθε ένα από τα δέκα ψηφία. Σε κάθε στιγμή, μία μόνο λυχνία βρισκόταν σε κατάσταση λειτουργίας, αναπαριστώντας έτσι την τιμή που αποκτούσε κάθε ένα από τα δέκα ψηφία του αριθμού.
Ο προγραμματισμός του γινόταν με τη ρύθμιση 6.000 διακοπτών πολλών θέσεων και με την σύνδεση ενός πλήθους υποδοχών με καλώδια (βραχυκυκλωτές). Αυτό αποτελούσε και το μεγάλο του πρόβλημα καθώς έπρεπε να προγραμματίζεται με το χέρι, ανοιγοκλείνοντας διακόπτες και βραχυκυκλώνοντας τις υποδοχές με τα συνδετικά καλώδια. Όμως, ήταν σημαντικά ταχύτερος από οποιοδήποτε άλλον ηλεκτρομηχανικό υπολογιστή της εποχής του, καθώς μπορούσε να εκτελέσει 5.000 προσθέσεις ανά δευτερόλεπτο.
 
Η ιστορία του υπολογιστή.

Ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ήταν ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε γύρω στο 1945.
Ο ENIAC σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία των John Mauchly, Καθηγητή Φυσικής και John Presper Eckert, έναν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας.
Εκείνη την εποχή ο στρατός είχε ανάγκη από αριθμομηχανές.
Γνωρίζοντας το αυτό ο Mauchly κατέθεσε πρόταση ζητώντας τους χρηματοδότηση για την κατασκευή της μηχανής που είχε φανταστεί. Η πρόταση έγινε δεκτή και το συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 5 Ιουνίου του 1943.
O ENIAC χρησιμοποιήθηκε για προβλήματα σε τομείς όπως η ατομική ενέργεια και η βαλλιστική. Η πρώτη του αποστολή ήταν να εκτελέσει περίπλοκους υπολογισμούς για τον έλεγχο της δυνατότητας κατασκευής της βόμβας υδρογόνου. Έκλεισε στις 9 Νοεμβρίου, 1946 για αναβάθμιση μνήμης και συντήρηση και μεταφέρθηκε στο Aberdeen Proving Ground, στην πολιτεία Μέριλαντ, το 1947. Εκεί στις 29 Ιουλίου του ίδιου χρόνου, τέθηκε σε λειτουργία και συνέχισε να λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι την 11:45 μ.μ. στις 2 Οκτωβρίου του 1955 . 

Χημεία Α' Λυκείου - Κεφάλαιο 3ο, Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Οξείδια

1. Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arhenious.

α) Όταν ένας ηλεκτρολύτης(οξύ, βάση, άλας) διαλυθεί στο νερό, διΐσταται σε κατιόντα(θετικά ιόντα) και ανιόντα(αρνητικά ιόντα).
β) Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης, όταν διΐσταται όλη η ποσότητα του ηλεκτρολύτη ή μερική όταν διΐσταται μέρος αυτής.
γ) Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου.
δ) Το συνολικό φορτίο των κατιόντως είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των ανιόντων, ώστε το διάλυμα που προκύπτει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.


2. ΟΞΕΑ:  Ορισμός - Ταξινόμηση.Οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης κατιόντα υδρογόνου Η+.
Γενικός Τύπος:   ΗxΑ.  όπου Α: ~αλογόνο ή θείο~  ή  ~ηλεκτραρνητική ρίζα~.


3. ΒΑΣΕΙΣ:  Ορισμός - Ταξινόμηση.

Βάσεις είναι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης ανιόντα υδροξειδίου OH-.
Γενικός Τύπος:  Μ(ΟΗ)x.  όπου Μ: μέταλλο με αρ.οξ. x<ή=3.


ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η αμμωνία NH3 στα υδατικά της διαλύματα συμπεριφέρεται σαν βάση παρ'όλο που δεν περιέχει υδροξείδιο. Τα ιόντα του OH- σχηματίζονται από την αντίδραση ιοντισμού.


4. Το pH.

Το pH εκφράζει πόσο όξινο(acid) ή βασικό(alkaline) είναι ένα διάλυμα και παίρνει τιμές από 0 εώς 14. Ένα διάλυμα με pH 7, είναι τελείως ουδέτερο, και είναι το απιονισμένο νερό.
5.  Χαρακτήρες


Ι ) Όξινος Χαρακτήρας

α) Τα οξέα έχουν ξινή γεύση.
β) Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών.
π.χ. φαινολοφθαλεΐνη: άχρωμη
       βάμμα ηλιοτροπίου: κόκκινο χρώμα.
γ) Αντιδρούν με βάσεις(εξουδετέρωση).
HCl + NaOH --> NaCl + H2O
οξύ + βάση --> άλας + νερό
δ) Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα στα υδατικά τους διαλύματα και κατά την ηλεκτρόλυσή τους ελευθερώνεται αέριο Η2 στην κάθοδο.
ε) Αντιδρούν με τα δραστικότερα από τα μέταλλα και παράγεται άλας του μετάλλου(με τον μικρότερο αρ.οξ.) και αέριο Η2(απλή αντικατάσταση).
π.χ. Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
       Cu + Hcl --> απλά δεν γίνεται.


ΙΙ ) Βασικός Χαρακτήρας.

α) Οι βάσεις έχουν καυστική γεύση και αφή σαπωνοειδή.
β) Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών
π.χ. φαινολοφθαλεΐνη: κόκκινο χρώμα
       βάμμα ηλιοτροπίου: μπλε χρώμα.
γ) Αντιδρούν με οξέα(εξουδετέρωση)
Ca(OH)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2H2O
βάση + οξύ --> άλας + νερό
δ) Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα τα τήγματα και τα υδατικά τους διαλύματα. Κατά την ηλεκτρόλυσή των διαλυμάτων τους ελευθερώνεται Ο2 στην άνοδο.


Ηλεκτρόλυση είναι το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαβίβαση συνεχούς ρεύματος στα διαλύματα των ηλεκτρολυτών(οξέων-βάσεων-αλάτων).6. ΟΞΕΙΔΙΑ:  Ορισμός - Ταξινόμηση.

Οξείδια ονομάζονται οι ενώσεις των στοιχείων με το οξυγόνο.
Γενικός Τύπος:  Σ2Οx.  όπου Σ: στοχείο με αρ.οξ. =x.Επίσης:7. ΑΛΑΤΑ:  Ορισμός - Ταξινόμηση.

Άλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ(μέταλλο ή το ηλεκτροθετικό πολυατομικό ιόν NH4+) και ανιόν Α(αμέταλλο εκτός Ο ή αρνητικό πολυατομικό ιόν π.χ. CO3-2).
Γενικός Τύπος: ΜψΑx   όπου  Μ: μέταλλο ή αμμώνιο NH4+
                                                 Α: αμέταλλο εκτός Ο ή αρνητικό πολυατομικό ιόν.

π.χ. 
                                    Μη οξυγονούχα άλατα(κατάληξη -ούχο)

                                         FeS           θειούχος σίδηρος ( II )
                                         FeCl3         χλωριούχος σίδηρος ( III )
                                         Ca(CN)2   κυανούχο ασβέστιο
                                         (NH4)3P    φωσφορούχο αμμώνιο

                                    Οξυγονούχα άλατα(κατάληξη -ικο ή -ωδες)

                                         Ca3(PO4)2    φωσφορικό ασβέστιο
                                         K2SO4          θειικό κάλιο
                                         KHSO4         όξινο θειικό κάλιο
                                         Al2(SO3)3     θειώδες αργίλιο

- Τα άλατα προκύπτουν από εξουδετέρωση οξέος με βάση ή τις αντιδράσεις των μετάλλων με οξέα.
- Τα άλατα διΐστανται πλήρως.
- Έχουν υψηλά σημεία τήξης και πολλά είναι ευδιάλυτα στο νερό.

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Γραμμή Παραγωγής Μιας Τηλεοπτικής Εκπομπής


                           ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Ø      Λαμβάνει χώρα κάποιο συμβάν. Ανάλογα με το είδος του γεγονότος (π.χ. κοσμικό, πολιτικό, κοινωνικό) προβάλλεται και από ανάλογη εκπομπή. Άλλες κύριες πηγές ειδήσεων των δημοσιογράφων είναι τα πρακτορεία ειδήσεων –τοπικά και διεθνή-, το Internet, οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις τύπου και οι ειδήσεις που προέρχονται από προσωπική έρευνα του δημοσιογράφου.
Ø      Το συμβάν μαθαίνεται από τους δημοσιογράφους ή από τους «ανταποκριτές» (ρεπόρτερ μόνιμα εγκατεστημένοι έξω από υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες και κόμματα. Επίσης, υπάρχουν και πολεμικοί ανταποκριτές που στέλνουν πληροφορίες κατευθείαν από το πεδίο της μάχης). Αυτοί ετοιμάζουν τα κατάλληλα μηχανήματα και οδεύουν προς τον τόπο του γεγονότος.
Ø      Κάμερα και δημοσιογράφος καταγράφουν τα πρώτα πλάνα και σχολιάζουν. Επίσης, προσπαθούν να πάρουν αποκλειστικές συνεντεύξεις ή πλάνα.
Ø      Η κασέτα γυρίζει στο στούντιο, όπου υποβάλλεται σε μοντάζ (Post-Production). Αποκόπτονται σκηνές και προσθέτονται εικόνες, ή διάφορα σχόλια του δημοσιογράφου με την προϋπόθεση ότι χωράνε στον προκαθορισμένο χρόνο προβολής. Ακόμα, μπορούν να προστεθούν και λόγια του ρεπόρτερ γυρισμένα στο στούντιο (τεχνική blue box). Γίνεται και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 2D/3D Animation , Color Correction, Graphics, Effects, Υποτιτλισμός, Μεταγλώττιση, Σπικάζ, Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής
     Η τελειωμένη πλέον δουλειά , μεταγράφεται από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ format χρειάζεται:
Από: BETACAM SP, DVCAM, DV, Mini DVCAM, Mini DV, S-VHS, VHS, DVD, SVCD, VCD, CD, Hi8, Video8, 8mm Film (βωβό ή ομιλούν), Super 8mm Film, 9,5mm Film, 16mm Film
Σε: BETACAM SP, DVCAM, DV, Mini DVCAM, Mini DV, S-VHS, VHS, DVD, SVCD, VCD, CD, MPEG1, MPEG 2, DV-Stream, Real, Windows Media, AVI Data.
Ø      Η συντακτική ομάδα του δελτίου, διαλέγει και επεξεργάζεται τα δεκάδες θέματα που έρχονται από τους ρεπόρτερ, τα γράφουν σε κείμενα, επιλέγουν τους καλεσμένους και καθορίζουν τον χρόνο παρουσίασης του κάθε θέματος. Η κασέτα είναι έτοιμη!!
Ø      Οι υπεύθυνοι προγράμματος και ο παραγωγός (χρηματοδότης) συνεδριάζουν και αποφασίζουν το πρόγραμμα και επιλέγουν τον κατάλληλο χώρο, σκηνικό και ιδέα – concept. Υπολογίζεται ο προϋπολογισμός και γίνεται η προετοιμασία – Decoupage.
Ø      Πληκτρολογούνται στον Η/Υ οι ειδήσεις που θα διαβαστούν στην εκπομπή (oto Q αν είναι ζωντανή live εκπομπή).
Ø      Στήνεται το σκηνικό από μαραγκούς και ετοιμάζονται τα μηχανήματα από ηλεκτρολόγους.
Ø      Σημαντικό έργο προσφέρουν και οι καθαριστές, οι άνθρωποι του τηλεφωνικού κέντρου κ.α.
Ø      Ενδυματολόγοι, μακιγιέζ και κομμωτές προετοιμάζουν τον παρουσιαστή.
Ø      Ο παρουσιαστής ξεκινά την εκπομπή και παρουσιάζει την επικαιρότητα και τα θέματα προς προβολή. Τον συνοδεύουν και άλλοι όπως ο αθλητικός παρουσιαστής και ο παρουσιαστής δευτερευόντων θεμάτων όπως ο παρουσιαστής του καιρού.
Ø      Οι εικονολήπτες (οπερατέρ ή κάμεραμεν-cameramen) ελέγχουν φώτα και επιλέγουν το κάδρο και την εικόνα που θα μαγνητοσκοπήσουν .
Ø      Οι βοηθοί (που είναι και συνήθως και κλάπμεν δηλαδή έχουν την κλακέτα) ελέγχουν την εικόνα και βοηθούν στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.
Ø      Οι φροντιστές είναι υπεύθύνοι για την διαμόρφωση και την αλλαγή του σκηνικού μαζί με τους σκηνογράφους.
Ø      Οι σκρίπτμεν  (scriptmen)υπενθυμίζουν στους παρουσιαστές τα λόγια και τις πράξεις τους.
Ø      Ηχολήπτες και φωτιστές φροντίζουν για τον κατάλληλο ήχο και φωτισμό.
Ø      Στο χώρο ελέγχου (control) οι τεχνικοί επιλέγουν τις καλύτερες εικόνες και τις δένουν μεταξύ τους.
Ø      Μετά από τόση δουλειά εμείς παρακολουθούμε την εκπομπή.
Ø      Κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπομπή οι διευθύνοντες του καναλιού μελετούν τα νούμερα της AGB από τα οποία καθορίζεται και το μέλλον της.

Ενότητα 9 - Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή

9η ενότητα, σελ. 70

Εάν ενώ επρόκειτο εμείς από εδώ είτε να αποδράσουμε, είτε όπως πρέπει να το ονομάσουμε αυτό, αφού έρχονταν οι νόμοι και το σύνολο των πολυτών και στέκονταν μπροστά μας ρωτούσαν. Πες μου Σωκράτη, τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις; Κάτι άλλο ή με αυτό το έργο το οποίο επιχειρείς σκέφτεσαι να καταστρέψεις εμάς τους νόμους και όλην την πόλη όσον εξαρτάται από 'σένα; Ή σου φαίνεται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει εκείνη η πόλη και να μην έχει καταλυθεί, στην οποία οι δικαστικές αποφάσεις δεν ισχύουν καθόλου αλλά ακυρώνονται από τους πολίτες και καταστρέφονται; Τι θα πούμε Κρίτωνα σ' αυτά και σε άλλα τέτοια; Πολλά θα μπορούσε κάποιος να πει και μάλιστα ρήτορας υπέρ αυτού του νόμου που κινδυνεύει να χαθεί, ο οποίος προστάζει οι δικαστικές αποφάσεις να έχουν ισχύ. Ή θα πούμε προς αυτούς ότι: "Μας αδίκησε η πόλυ και δεν έδωσε σωστή δικαστική απόφαση". Αυτά ή τι άλλο θα πούμε;

Ενότητα 8 - Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Ενότητα 8η, σελ. 60

Λέγεται λοιπόν στη Σικελία(αν και μοιάζει με μύθο αλλά ταιριάζει να το ακούσουν και τώρα όλοι οι νεότεροι), ότι δημιουργήθηκε ρυάκι λάβας από την Αίτνα. Λένε ότι αυτό κυλούσε στην υπόλοιπη χώρα και προς κάποια πόλη απ' αυτές που κατοικούνταν εκεί. Οι άλλοι όρμηξαν να φύγουν ζητώντας τη σωτηρία τους αλλά ένας από τους νεότερους επειδή είδε τον πατέρα του να εγκλωβίζεται, να είναι γέρος και να μη μπορεί να φύγει αλλά να περικυκλώνεται από τη φωτιά, λένε, αφού τον σήκωσε, τον μετέφερε. Νομίζω ότι επειδή προστέθηκε φορτίο και ο ίδιος εγκλωβίστηκε. Από αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι θεού είναι ευνοϊκοί προς τους γενναίους άνδρες. Λέγεται ότι η λάβα περικύκλωσε τον τόπο εκείνο και ότι σώθηκαν μόνο αυτοί από τους οποίους η περιοχή ακόμα και τώρα ονομάζεται χώρος των ευσεβών. Αυτοί οι οποίοι έφυγαν γρήγορα, που εγκατέλειψαν τους γονείς τους, λέγεται ότι αυτοί χάθηκαν όλοι.