Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Τεχνολογικό Επαγγελματικό Λύκειο(Καταργούνται ΕΠ.ΑΛ. & ΕΠΑ.Σ.)

Παρουσίασης Πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας στις 26/4/2011:

 • Μετά από την αξιολόγηση εφαρμογής του, καταργείται ο διαχωρισμός της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ο οποίος  προκάλεσε σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑΣ η απουσία μαθημάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους της προοπτικής συνέχισης των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.
 • Δημιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασμό με την προώθηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες.
 • Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι η απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους μαθητές επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη μέσω περαιτέρω σπουδών.
 • Το Τεχνολογικό Λύκειο  έχει διάρκεια 3+1 έτη, καθώς Ιδρύονται Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε) εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ενταγμένα στην λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου , διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.) θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3. Βάσει της οδηγίας 36/2005 ΕΚ, το πτυχίο επιπέδου 3  μπορεί να απονέμεται μόνο σε αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιων τμημάτων που ήδη  κατέχουν τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου προσδιορίζονται κυρίως με βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».
 • Τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων.
 • Δεν υπάρχουν φραγμοί στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από ένα σχολείο στο άλλο ή στην εσωτερική μετακίνηση, εφόσον εξασφαλίζονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιστα».
 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους καθώς και σε θέματα σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής.
 • Ιδρύονται και λειτουργούν Πειραματικά Τεχνολογικά Λύκεια.
 • Ενισχύονται οι δομές Διοίκησης του Τεχνολογικού Λυκείου.
 • Προσαρμόζεται το πρόγραμμα των Εσπερινών Τεχνολογικών Λυκείων, με τετραετή διάρκεια, όπως ισχύει και σήμερα.
 • Το Τεχνολογικό Λύκειο μετατρέπεται σε ένα τοπικό κέντρο παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές, προσαρμοζόμενες στις δυνατότητες και τους στόχους των μαθητών. Σήμερα πλέον είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, να συνδεθεί η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με την κοινωνία και να υποστηριχθεί η επαγγελματική κινητικότητα μέσω της σύνδεσης της με τη Δια Βίου Μάθηση.
 • Αναμορφώνεται η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόταση. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθελοντική Επιστροφή Βιβλίων την Δευτέρα 6/6/2011

Δελτίο Τύπου 30/05/2011

Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων 6 Ιουνίου: Οι μαθητές δίνουν νέα ζωή στα σχολικά τους βιβλία.
Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, με επιστολή της στα σχολεία, καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στο Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης των Σχολικών Βιβλίων, επιστρέφοντας τα βιβλία τους, τη Δευτέρα 06/06/2011, στα σχολεία.
Η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική και συναισθηματική αξία του βιβλίου.
Όσα βιβλία έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση.
Το τελευταίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 τα σχολεία με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων θα βραβευθούν με παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το ΟΕΔΒ. Θα βραβευθεί, επίσης, το σχολείο που θα δημιουργήσει την καλύτερη αφίσα προώθησης του Προγράμματος, η οποία θα ανατυπωθεί και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία.

Περισσότερα στοιχεία εδώ.Σχολιασμός: Και τα παιδιά του Δημοτικού που έχουν σχολείο εώς τις 15, πώς θα κάνουν μάθημα; Ή τα παιδιά των Γυμνασίων-Λυκείων πώς θα διαβάσουν για τις υπόλοιπες εξετάσεις εώς τις 10 Ιούνη; 

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 2, Παρ. 1-2 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 1-2:

Και αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο τοποθετώντας δικούς του ανθρώπους, έπλεε εναντίον του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνας. Και αυτοί τον υποδέχονταν, αφού επέτρεψαν στους φρουρούς των Αθηναίων να φύγουν προστατευόμενοι από επίσημη συμφωνία. Εκείνοι όμως που παρέδωσαν με προδοσία το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη, διέφυγαν τότε στον Εύξεινο Πόνο, αργότερα όμως ήλθαν στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι. Και ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα και τους φρουρούς των Αθηναίων και όποιον άλλο Αθηναίο έβλεπε οπουδήποτε, παρέχοντας ασφάλεια σ'αυτούς μόνο αν έπλεαν προς τα εκεί, όχι όμως προς άλλη κατεύθυνση, επειδή γνώριζε ότι όσο περισσότεροι συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά τόσο πιο γρήγορα θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων. Και αφού άφησε πίσω ως διοικητή του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού έπλευσε πίσω στη Λάμψακο, έδωσε εντολή να επισκευάζουν πλοία.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 31-32 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 31-32:

Ύστερα απ'αυτά ο Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους, διέταξε να ανταλλάσουν απόψεις και να αποφασίζουν για τους αιχμαλώτους. Εκεί λοιπόν διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες εναντίον των Αθηναίων και για εκείνα τα εγκλήματα πολέμουν που είχαν ήδη διαπράξει και για εκείνα που είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυμαχία, να κόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί, αλλά και το γεγονός ότι, αφού συνέλαβαν δύο τριήρεις, δηλαδή μία από την Κόρινθο και μία από την Άνδρο, έριξαν όλους τους άνδρες απ'αυτές στη θάλασσα. Και ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων, ο οποίος έδωσε εντολή να τους σκοτώσουν.

Λέγονταν μάλιστα και άλλα πολλά και αποφάσισαν να εκτελέσουν από τους αιχμαλώτους εκείνους που ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο, γιατί μόνο αυτός στην εκκλησία του δήμου ήταν αντίθετος στο ψήφισμα για την αποκοπή των χεριών. Κατηγορήθηκε όμως από κάποιους ότι πρόδωσε τα πλοία. Και ο Λύσανδρος, αφού πρώτα ρώτησε τον Φιλοκλέα, ο οποίος γκρέμισε στη θάλασσα τους Ανδρίους και τους Κορινθίους, τι είναι άξιος να πάθει επειδή άρχισε πρώτος να διαπράττει εγκλήματα εναντίον Ελλήνων, τον αποκεφάλισε.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Ενότητα 11 - Επικίνδυνες Συμμαχίες

Ενότητα 11η, σελ. 86

Αγησίλαε και όλοι οι παρόντες Λακεδαιμόνιοι, εγώ έγινα φίλος και σύμμαχός σας, όταν πολεμούσατε με τους Αθηναίους, και ισχυροποίησα το ναυτικό σας προσφέροντας χρήματα, ενώ στην ξηρά ο ίδιος μαχόμουν από το άλογό μου μαζί σας και καταδίωκα τους εχθρούς μέχρι τη θάλασσα. Και δεν θα μπορούσατε ίσως να μου καταλογίσετε ούτε ότι έκανα ούτε ότι είπα ως τώρα σε εσάς κάτι αμφίσημο / υποκριτικό όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Τισσαφέρνη. Και ενώ σας συμπεριφέρθηκα με τέτοιον τρόπο, με αντιμετωπίζετε τώρα έτσι ώστε ούτε και δείπνο έχω στη χώρα μου, εάν δεν συγκεντρώσω κάτι από αυτά που εσείς ενδεχομένως αφήνετε πίσω, όπως ακριβώς τα θηρία. Και όσα ο πατέρας μού κληροδότησε οικήματα ωραία και κήπους γεμάτους δέντρα και άγρια ζώα, με τα οποία χαιρόμουν, όλα αυτά τα βλέπω άλλα κατεστραμμένα και άλλα κατακαμένα. Εάν λοιπόν εγώ δεν γνωρίζω ούτε τα ιερά ούτε τα δίκαια, εσείς όμως εξηγήστε μου πώς προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις άντρες που γνωρίζουν να ανταποδίδουν την ευεργεσία.