Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 31-32 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 31-32:

Ύστερα απ'αυτά ο Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους, διέταξε να ανταλλάσουν απόψεις και να αποφασίζουν για τους αιχμαλώτους. Εκεί λοιπόν διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες εναντίον των Αθηναίων και για εκείνα τα εγκλήματα πολέμουν που είχαν ήδη διαπράξει και για εκείνα που είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυμαχία, να κόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί, αλλά και το γεγονός ότι, αφού συνέλαβαν δύο τριήρεις, δηλαδή μία από την Κόρινθο και μία από την Άνδρο, έριξαν όλους τους άνδρες απ'αυτές στη θάλασσα. Και ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων, ο οποίος έδωσε εντολή να τους σκοτώσουν.

Λέγονταν μάλιστα και άλλα πολλά και αποφάσισαν να εκτελέσουν από τους αιχμαλώτους εκείνους που ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο, γιατί μόνο αυτός στην εκκλησία του δήμου ήταν αντίθετος στο ψήφισμα για την αποκοπή των χεριών. Κατηγορήθηκε όμως από κάποιους ότι πρόδωσε τα πλοία. Και ο Λύσανδρος, αφού πρώτα ρώτησε τον Φιλοκλέα, ο οποίος γκρέμισε στη θάλασσα τους Ανδρίους και τους Κορινθίους, τι είναι άξιος να πάθει επειδή άρχισε πρώτος να διαπράττει εγκλήματα εναντίον Ελλήνων, τον αποκεφάλισε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: