Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 2, Παρ. 1-2 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 1-2:

Και αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο τοποθετώντας δικούς του ανθρώπους, έπλεε εναντίον του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνας. Και αυτοί τον υποδέχονταν, αφού επέτρεψαν στους φρουρούς των Αθηναίων να φύγουν προστατευόμενοι από επίσημη συμφωνία. Εκείνοι όμως που παρέδωσαν με προδοσία το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη, διέφυγαν τότε στον Εύξεινο Πόνο, αργότερα όμως ήλθαν στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι. Και ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα και τους φρουρούς των Αθηναίων και όποιον άλλο Αθηναίο έβλεπε οπουδήποτε, παρέχοντας ασφάλεια σ'αυτούς μόνο αν έπλεαν προς τα εκεί, όχι όμως προς άλλη κατεύθυνση, επειδή γνώριζε ότι όσο περισσότεροι συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά τόσο πιο γρήγορα θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων. Και αφού άφησε πίσω ως διοικητή του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού έπλευσε πίσω στη Λάμψακο, έδωσε εντολή να επισκευάζουν πλοία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...