Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ. 81, Παρ. 1-2 Μετάφραση

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3ο, Κεφάλαιο 81ο, Παράγραφοι 1-2:

Οι Πελοποννήσιοι, λοιπόν, τη νύχτα αμέσως μεταφέρονταν γρήγορα προς την πατρίδα τους(πλέοντας) κοντά στη στεριά. Και αφού μετέφεραν τα πλοία πάνω από τον ισθμό της Λευκάδας, για να μη γίνουν ορατοί(από τους Αθηναίους), απομακρύνθηκαν. Οι Κερκυραίοι όμως, όταν αντιλήφθηκαν ότι πλησιάζουν τα αθηναϊκά πλοία και ότι τα πλοία των εχθρών έχουν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσηνίους που ήταν προηγουμένως έξω(από την πόλη), τους οδήγησαν στην πόλη και αφού διέταξαν τα πλοία, τα οποία επάνδρωσαν, να πλεύσουν γύρω γύρω με προορισμό τον Υλλαϊκό λιμένα, όσο αυτά περιφέρονταν, κάθε φορά που έπιαναν κάποιον από τους εχθρούς(δηλ. τους ολιγαρχικούς) τον σκότωναν. Και αποβιβάζοντας από τα πλοία όσους έπεισαν να μπουν, τους σκότωναν και, αφού ήλθαν στο ναό της Ήρας έπεισαν περίπου πενήντα άνδρες από τους ικέτες να δικαστούν και τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο.