Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ιστορία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές Ερωτήσεις "Μυκηναϊκός Πολιτισμός"

1. Να προσδιορίσετε τον όρο "μυκηναϊκός πολιτισμός". Από ποιες πηγές αντλούμε πληροφορίες και στηρίζουμε τις ιστορικές μας γνώσεις τον μυκηναϊκό πολιτισμό;

2. Ποια στοιχεία στοιχεία του μυκηναϊκού κόσμου πιστοποιούν την πολιτιστική του συνοχή; (σελ.72).

3. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την ελληνικότητα του μυκηναϊκού πολιτισμού; (γραφή, θρησκευτικές δοξασίες,τρωική εκστρατεία).

4. Να περιγράψετε δύο χαρακτηριστικά δείγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.  (τάφοι, ανάκτορα).

5. Να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα μινωικά και τα μυκηναϊκά ανάκτορα.

6. Σε αντίθεση με τους μινωικούς οικισμούς που ήταν ανοχύρωτοι οι μυκηναϊκές ακροπόλεις ήταν οχυρωμένες. Σε ποια συμπεράσματα σας οδηγεί αυτό το στοιχείο;

7. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής τέχνης και να τα συγκρίνετε με αυτά της μινωικής.

8. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η χώρα των Μυκηναΐων πρέπει να ήταν χωρισμένη σε τέσσερα ή πέντε μεγαλύτερα και άλλα τόσα περίπου μικρότερα "ομοσπονδιακά" κράτη, αντίστοιχα προς τα μεγάλα ανάκτορα και ότι δεν αποκλείεται τα επιμερούς μυκηναϊκά κράτη να ήταν υποτελή στο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο τις Μυκήνες. Μια τέτοια άποψη,
α) ποιο κοινωνικό σύστημα οργάνωσης προϋποθέτει για όλη την επικράτεια του μυκηναϊκού κόσμου και
β) την οργάνωση ποιου από τους ανατολικούς λαούς σας θυμίζει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: