Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 29-30 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 29-30:

Και ο Κόνων φεύγοντας με τα εννέα πλοία, όταν κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι είχαν καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στν Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα ιστία των πλοίων του Λύσανδρου και ο ίδιος με οκτώ πλοία απέπλευσε προς τον Ευαγόρα στην Κύπρο, ενώ η Πάραλος(απέπλευσε) με προορισμό την Αθήνα, για να αναγγείλει όσα είχαν συμβεί.

Και ο Λύσανδρος οδήγησε και τα πλοία και τους αιχμαλώτους και όλα τα άλλα στη Λάμψακο, συνέλαβε μάλιστα και άλλους από τους στρατηγούς και τον Φιλοκλέα και τον Αδείμαντο. Και τη μέρα, κατά την οποία πραγματοποίησε αυτά, έστειλε τον Θεόπομπο, το ληστή από τη Μίλητο, στη Σπάρτη, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος τα ανήγγειλε, αφού έφτασε τρεις μέρες μετά.


Ασκήσεις:

1. Να σχολιάσετε την αντίδραση του Κόνωνα, όπως αναφέρεται στο κείμενο(παρ.29).
2. ἀπέπλευσε, κατειργάσαντο: να γράψετε το β' ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων(και το απαρέμφατο και τη μετοχή) του ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.
3. φεύγων(φεύγω), διεφθαρμένα(φθείρω-όμαι), ἒλαβε(λαμβάνω): να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων.
4. ὃς: να κλιθεί η αντωνυμία και στα τρία γένη.
5. ληστήν: να κλιθεί.
6. φεύγων, ἒγνω, ἒλαβεν, κατειργάσατο: να γράψετε παράγωγα των ρημάτων(ουσιαστικά και επίθετα, απλά ή σύνθετα), τουλάχιστον δύο από το κάθε ρήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: