Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά Β.2, Κεφ. 1, Παρ.16-19 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2ο, Κεφάλαιο 1ο, Παραγράφοι 16-19

Και οι Αθηναίοι εξορμώντας από τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά, και έπλεαν ενάντια στην Χίο και την Έφεσο και επιπλέον προετοιμάζονταν για ναυμαχία και εξέλεξαν στρατηγούς, εκτός από αυτούς που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.
Στο μεταξύ ο Λύσανδρος εκπλέει από τη Ρόδο κατά μήκος της ακτής της Ιωνίας με προορισμό τον Ελλήσποντο με σκοπό και να εμποδίζει την έξοδο στη θάλασσα των εμπορικών πλοίων και να αναλάβει δράση ενάντια στις πόλεις που είχαν αποστατήσει απ' αυτούς(τους Λακεδαιμονίους).
Και οι Αθηναίοι έβγαιναν από το λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή θάλασσα. Γιατί η Ασία ήταν εχθρική προς αυτούς.
Αλλά ο Λύσανδρος έπλεε κοντά στα παράλια από την Άβυδο στην Λάμψακο, η οποία ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Και οι κάτοικοι της Αβύδου και οι άλλοι βρίσκονταν κοντά του και τον βοηθούσαν στην ξηρά. Και αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο Λακεδαιμόνιος. Και αφού επιτέθηκαν στην πόλη, την κυρίευσαν με έφοδο και οι στρατιώτες την λεηλάτησαν, γιατί ήταν πλούσια και γεμάτη από κρασί και σιτηρά και άλλα εφόδια. Αλλά όλους τους ελεύθερους πολίτες(που πιάστηκαν αιχμάλωτοι) ο Λύσανδρος τους άφησε να φύγουν.

 Ασκήσεις:

1. Να αναλύσετε το σχέδιο δράσης των δύο αντιπάλων. Από ποια στοιχεία το συμπεραίνετε και ποιοι είναι οι λόγοι που το επέβαλαν;
2. Με ποιους χρόνους δηλώνονται οι κινήσεις των αντιπάλων; Ποια πλεονεκτήματα δίνει στην αφήγηση η επιλογή τους;
3. πόλεις, βασιλέως, πλοίων: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.
4. προσείλοντο: να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β' στην ενεργητική και μέση φωνή.
5. Να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: ἀνήγοντο (ἀγω), προσείλοντο(ἁρῶ), παρῆσαν(εἰμί).
6. ἐποίουν, παρεσκευάζοντο, ἡγεῖτο: Να γράψετε δύο παράγωγα ουσιαστικά για το κάθε ρήμα(της νέας ελληνικής, ή απλά σύνθετα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: