Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης 1ου Κεφαλαίου

1. Τι είναι αλγόριθμος;
2. Τι είναι πρόγραμμα;
3. Ποια η σχέση του αλγόριθμου και του προγράμματος;
4. Τι ονομάζεται προγραμματισμός;
5. Ποιες ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού;
6. Τι είναι η γλώσσα μηχανής;
7. Από τι αποτελείται ένα περιβάλλον προγραμματισμού;
8. Τι κάνουν γενικά οι διερμηνείς και οι μετραφραστές και ποια είναι η διαφορά τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...