Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Συνηρημένα Σε -εω -> ῶ

Ενεργητική Φωνή
Ενεστώτας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

(ποιέω) ποιῶ
(ποιέεις) ποιεῖς
(ποιέει) ποιεῖ
(ποιέομεν) ποιοῦμεν
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιέουσι) ποιοῦσι

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

(ποιέω) ποιῶ
(ποιέῃς) ποιῆς(με υπογεγραμμένη στο -η-)
(ποιέῃ) ποιῆ(με υπογεγραμμένη στο -η-)
(ποιέωμεν) ποιῶμεν
(ποιέητε) ποιῆτε
(ποιέωσι) ποιῶσι


ΕΥΚΤΙΚΗ

(ποιέοιμι) ποιοῖμι
(ποιέοις) ποιοῖς
(ποιέοι) ποιοῖ
(ποιέοιμεν) ποιοῖμεν
(ποιέοιτε) ποιοῖτε
(ποιέοιεν) ποιοῖεν


ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

____
(ποίεε) ποιεῖ
(ποιεέτω) ποιείτω
 ____
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιεόντων) ποιούντων

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

(ποιέειν) ποιεῖν

ΜΕΤΟΧΗ

(ποιέων) ποιῶν
(ποιέουσα) ποιούσα
(ποιέον) ποιοῦν

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

(ἐποίεον) ἐποιοῦν
(ἐποίεες) ἐποιεῖς
(ἐποίεε) ἐποιεῖ
(ἐποιέομεν) ἐποιοῦμεν
(ἐποιέετε) ἐποιεῖτε
(ἐποίεον) ἐποιοῦν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...