Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.2, Παρ.3-4 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 3-4:

Και στην Αθήνα, αφού έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η συμφορά και θρήνος με βογκητά και φωνές έφτανε από τον Πειραιά διαμέσου των μακρών τειχών στην πόλη, καθώς ανακοίνωνε την είδηση ο ένας στον άλλο. Έτσι εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε κανένας, επειδή πενθούσαν όχι μόνο τους νεκρούς, αλλά επιπλέον πολύ περισσότερο οι ίδιοι τον εαυτό τους, διότι νόμιζαν ότι θα πάθουν τέτοια που έκαναν και στους Μηλίους, οι οποίοι ήταν άποικοι των Λακεδαιμόνιων, αφού τους κυρίευσαν με πολιορκία, και στους κατοίκους της Ισταίας και στους Σκιωναίους και στους Τωροναίους και στους Αιγινήτες και σε άλλους πολλούς από τους Έλληνες. Και την επόμενη μέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία οι πολίτες αποφάσισαν και να φράξουν τα λιμάνια εκτός από ένα και να επισκευάζουν τα τείχη και να τοποθετούν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιμάζουν την πόλη για πολιορκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: