Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.3, Παρ.56 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, Παράγραφοι 56:

Και αυτοί οδήγησαν μακριά διαμέσου της αγοράς τον άνδρα, ο οποίος διαλαλούσε με πολύ δυνατή τη φωνή αυτά που υπέφερε. Αναφέρεται μάλιστα μια φράση και αυτή του Θηραμένη. Όταν ο Σάτυρος του είπε ότι θα κλάψει, αν δεν σωπάσει, αυτός απάντησε ρωτώντας: "Αν όμως σιωπώ, είπε, δεν θα κλάψω;" και αφού ήπιε το κώνειο εξαναγκαζόμενος να πεθάνει, είπαν ότι είπε(ο Θηραμένης) αφού έριξε μακριά αυτό που απέμενε στο ποτήρι του παίζοντας κότταβο: "Αυτό ας είναι για τον ωραίο Κριτία". Και γνωρίζω βέβαια τούτο, ότι δηλαδή αυτά τα αποφθέγματα δεν είναι άξια λόγου, κρίνω όμως αξιοθαύμαστο εκείνο το γνώρισμα του άνδρα, το ότι δηλαδή παρόλο που ο θάνατος είχε βρεθεί κοντά δεν έλειψε από την ψυχή του ούτε η αυτοκυριαρχία ούτε η ετοιμότητα του πνεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: