Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.1, Παρ.25-26 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 25-26:

Ο Αλκιβιάδης όμως, όταν πρόσεξε από τα τείχη του ότι οι Αθηναίοι, από τη μία πλευρά, ήταν αγκυροβολημένοι σε ανοιχτή παραλία και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα απαραίτητα εφόδια από τη Σηστό δεκαπέντε στάδια μακριά από τα πλοία, ενώ, από την άλλη, οι εχθροί βρίσκονταν σε λιμάνι και είχαν τα πάντα κοντά σε πόλη, είπε ότι αυτοί δεν ήταν αγκυροβολημένοι σε ευνοϊκό σημείο, αλλά τους παρακινούσε να αλλάξουν αγκυροβόλιο(και να πάνε) στην Σηστό κοντά σε λιμάνι και σε πόλη. Εκεί, αν βρίσκεστε, θα ναυμαχήσετε, είπε, όταν θέλετε. Οι στρατηγοί όμως, και κυρίως ο Τυδεύς και ο Μένανδρος, διέταξαν αυτόν να φύγει. Γιατί αυτοί ήταν τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός σηκώθηκε και έφυγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...