Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.2, Παρ. 18-19 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 18-19:

Και ο Λύσανδρος έστειλε μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει στους εφόρους ότι απάντησε στο Θηραμένη πως εκείνοι(δηλ. οι έφοροι) είναι αρμόδιοι για τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου. Και ο Θηραμένης και οι άλλοι πρεσβευτές, όταν ήταν στη Σελλασία, και όταν τους ρωτούσαν με ποιες προτάσεις είχαν έλθει, είπαν(ότι είχαν έλθει) με απόλυτη εξουσία για τη σύναψη της ειρήνης. Ύστερα απ' αυτά οι έφοροι διέταζαν να τους καλέσουν. Και όταν έφτασαν, (οι έφοροι) συγκάλεσαν συνέλευση, στην οποία οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι προπάντων, καθώς και πολλοί άλλοι από τους Έλληνες, αντιπρότειναν να μην συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά να τους αφανίσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: