Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.3, Παρ.52-53 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, Παράγραφοι 52-53:

Όταν άκουσε αυτά ο Θηραμένης, πήδησε πάνω στο βωμό και είπε: "Εγώ, είπε, άνδρες, ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει, να μην έχει ο Κριτίας το δικαίωμα να διαγράφει ούτε εμένα ούτε όποιον τυχόν θέλει από σας, αλλά να δικαζόμαστε και 'σεις, και εγώ σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τον οποίο ακριβώς αυτοί συνέταξαν γι'αυτούς που βρίσκονται στον κατάλογο.
Δεν αγνοώ βέβαια, είπε, μα τους θεούς και αυτό, ότι δηλαδή καθόλου δεν είναι αρκετός για μένα αυτός εδώ ο βωμός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι δηλαδή αυτοί είναι όχι μόνο πάρα πολύ άδικοι σε σχέση με τους ανθρώπους, αλλά και πάρα πολύ ασεβείς σε σχέση με τους θεούς. Απορώ όμως με 'σας, είπε, άνδρες καλοί και αγαθοί, γιατί δεν θα βοηθήσετε τους εαυτούς σας, και μάλιστα ενώ γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δεν είναι πιο εύκολο να διαγραφεί απ' ό,τι το όνομα του καθενός από 'σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...