Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Β.3, Κεφ.75, Παρ.2-3 Μετάφραση

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, Παράγραφοι 2-3:

Και εκείνος, αφού έκανε αυτά, επρόκειτο να αποπλεύσει. Οι αρχηγοί όμως των δημοκρατικών τον έπεισαν να τους αφήσει πέντε πλοία από τα δικά του, για να αποθαρρυνθούν περισσότερο οι αντίπαλοι και να μην οργανώσουν κίνημα, και υποσχέθηκαν ότι οι ίδιοι θα στείλουν μαζί του ίσο αριθμό πλοίων, αφού τα επανδρώσουν με πληρώματα δικά τους. Και εκείνος συμφώνησε, αυτοί όμως κατέγραφαν για ναυτική υπηρεσία τους εχθρούς τους. Και επειδή εκείνοι φοβήθηκαν μήπως σταλούν στην Αθήνα, κατέφυγαν ως ικέτες στο ιερό των Διόσκουρων. Και ο Νικόστρατος προσπαθούσε να τους σηκώσει και να τους καθησυχάσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...