Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.3, Παρ.50-51 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, Παράγραφοι 50-51:

Και μόλις σταμάτησε να μιλά, αφού είπε αυτά, και η βουλή φάνηκε να επιδοκιμάζει με φωνές, επειδή ο Κριτίας κατάλαβε ότι, αν επέτρεπε στη βουλή να αποφασίσει με ψηφοφορία γι' αυτό, ο Θηραμένης θα ξέφευγε, και επειδή θεώρησε αυτό ανυπόφορο, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι με τους τριάντα, βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν ξιφίδια, να σταθούν φανερά στη βουλή κοντά στα κιγκλιδώματα.
Και αφού ξαναμπήκε, είπε: "Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι είναι καθήκον πολιτικού αρχηγού τέτοιου όπως πρέπει(αυτός να είναι), αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να μην το επιτρέπει. Και εγώ λοιπόν αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί, λένε ότι, αν αφήσουμε ελέυθερο τον άνδρα που καταστρέφει φανερά την ολιγαρχία, δεν θα μας το επιτρέψουν. Προβλέπεται λοιπόν στους νέους νόμους να μην θανατώνεται κανένας από αυτούς που ανήκουν στους τρεις χιλιάδες, χωρίς τη δική σας ψήφο, αλλά να έχουν οι τριάκοντα το δικαίωμα να καταδικάζουν σε θάνατο όσους βρίσκονται εκτός καταλόγου. Εγώ λοιπόν, είπε, διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραμένη από τον κατάλογο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας. Και αυτόν, είπε, εμείς, τον καταδικάζουμε σε θάνατο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...