Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.2, Παρ.22-23 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 22-23:

Και την επόμενη οι πρεσβευτές ανακοίνωναν με ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι πρότειναν ειρήνη. Και μιλούσε στο όνομά τους ο Θηραμένης λέγοντας ότι πρέπει να υπακούουν στους Λακεδαιμονίους και να γκρεμίζουν τα τείχη. Και αφού κάποιοι έκαναν αντίθετη πρόταση μ' αυτόν, αλλά πολύ περισσότεροι επιδοκίμασαν, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να δεχθούν την ειρήνη. Και ύστερα απ' αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλεε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν και τα τείχη γκρέμιζαν με πολλή προθυμία ενώ αυλήτριδες έπαιζαν τον αυλό, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα έκανε την αρχή για την ελευθερία στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: