Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.3, Παρ.54-55 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, Παράγραφοι 54-55:

Και μετά απ' αυτά ο κήρυκας των Τριάκοντα διέταξε τους έντεκα να κινηθούν εναντίον του Θηραμένη και να τον συλλάβουν. Και αφού μπήκαν εκείνοι μαζί με τους υπηρέτες τους, με αρχηγό τους τον Σάτυρο, ο οποίος ήταν θρασύτατος και αναιδέστατος, είπε ο Κριτίας: "Σας παραδίνουμε, είπε, αυτόν εδώ το Θηραμένη που έχει καταδικαστεί σύμφωνα με τον νόμο. Εσείς αφού τον συλλάβετε και τον οδηγήσετε(οι έντεκα) εκεί όπου πρέπει(να τον οδηγήσετε), να προβείτε στις περαιτέρω ενέργειες".
Και μόλις είπε αυτά, ο Σάτυρος τραβούσε(τον Θηραμένη) από το βωμό, τον τραβούσαν και οι υπηρέτες. Και ο Θηραμένης, όπως ήταν φυσικό, επικαλούνταν θεούς και ανθρώπους να παρατηρούν όσα γίνονταν. Οι βουλευτές όμως παρέμεναν αδρανείς, και επειδή έβλεπαν τους συνεργάτες του Σατύρου κοντά στα κιγκλιδώματα και το μέρος μπροστά από το βουλευτήρο γεμάτο από τους φρουρούς, και επειδή γνώριζαν ότι αυτοί παρευρίσκονταν κρατώντας ξιφίδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...