Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.2, Παρ.16-17 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 16-17:

Και τη στιγμή που η κατάσταση ήταν τέτοια, ο Θηραμένης είπε στη συνέλευση του λαού ότι, αν θέλουν να στείλουν τον ίδιο στον Λύσανδρο, θα επιστρέψει(ο Θηραμένης) γνωρίζοντας τι από τα δύο, επιμένουν οι Λακεδαιμόνιοι για τα τείχη επειδή θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή ως εγγύηση. Όταν όμως στάλθηκε, παρέμενε κοντά στον Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο, καιροφυλακτώντας πότε οι Αθηναίοι επρόκειτο εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων να δεχτούν όλα ανεξαιρέτως όσα θα τους πρότεινε κάποιος. Και όταν επέστρεψε τον τέταρτο μήνα, ανήγγειλε στην εκκλησία ότι ο Λύσανδρος τον κρατούσε ως τότε και έπειτα τον διέταζε να πάει στη Σπάρτη. Γιατί έλεγε(ο Λύσανδρος) ότι δεν είναι αρμόδιος γι' αυτά, τα οποία αυτός(δηλ. ο Θηραμένης) τον ρωτούσε, αλλά οι έφοροι. Ύστερα απ' αυτά εκλέχτηκε πρεσβευτής στη Σπάρτη με απεριόριστη εξουσία μαζί με άλλους εννέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: