Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.2, Παρ. 20-21 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 20-21:

Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δεν εξανδραποδίσουν πόλη ελληνική, η οποία είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους κινδύνους που έπληξαν την Ελλάδα, αλλά πρότειναν να κάνουν ειρήνη με τον όρο να ακολουθούν οι Αθηναίοι τους Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και στη θάλασσα όπου κι αν τους οδηγούν, αφού γκρεμίσουν τα μακριά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και αφού επαναφέρουν τους εξόριστους, θεωρώντας τους ίδιους ως εχθρούς και φίλους. Ο Θηραμένης λοιπόν και οι πρέσβεις που ήταν μαζί του επέστρεψαν στην Αθήνα μ' αυτούς τους όρους.
Και όταν αυτοί εισέρχονταν, πολύς κόσμος τους περικύκλωνε, επειδή φοβούνταν μήπως είχαν έλθει άπρακτοι. Γιατί δεν χωρούσε πλέον άλλη αναβολή εξαιτίας του πλήθους εκείνων που πέθαιναν από την πείνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...