Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.4, Παρ.20-21 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4, Παράγραφοι 20-21:

Και ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των μυημένων στα Ελευσίνια Μυστήρια, ο οποίος είχε πολύ δυνατή φωνή, αφού επέβαλε σιωπή είπε: "Άνδρες πολίτες, γιατί μας εκδιώκετε; Γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε; Γιατί εμείς δεν σας κάναμε ποτέ κανένα κακό, ενώ απεναντίας έχουμε συμμετάσχει μαζί με σας στις πιο σεβαστές τελετές και θυσίες και στις πιο ωραίες γιορτές και έχουμε υπάρξει συγχορευτές και συμμαθητές και συστρατιώτες, και πολλούς κινδύνους έχουμε αντιμετωπίσει μαζί με σας και στην ξηρά και στη θάλασσα για την υπεράσπιση της κοινής σωτηρίας και ελευθερίας και των δυο μας. Στο όνομα των θεών των πατέρων και των μητέρων μας και της συγγένειας εξ αίματος και της συγγένειας εξ αγχιστείας και της πολιτικής φιλίας - γιατί πολλοί συμμετέχουμε σε όλα αυτά ο ένας μαζί με τον άλλο - σεβόμενοι θεούς και ανθρώπους σταματήστε να διαπράττετε αδικίες σε βάρος της πατρίδας σας και μην υπακούετε στους ανοσιουτάτους Τριάκοντα, οι οποίοι με σκοπό το προσωπικό τους κέρδος έχουν σκοτώσει μέσα σε οκτώ μήνες σχεδόν περισσότερους από τους Αθηναίους απ' όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι πολεμώντας δέκα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...