Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ.4, Παρ.18-19 Μετάφραση

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4, Παράγραφοι 18-19:

Αφού είπε αυτά και αφού στράφηκε προς τους αντιπάλους παρέμενε ήσυχος. Γιατί και ο μάντης τους συμβούλευε να μην επιτεθούν πρωτύτερα, πριν δηλαδή κάποιος από τους δικούς τους σκοτωθεί ή τραυματιστεί. "Όταν όμως γίνει αυτό, θα προχωρήσουμε", είπε, "μπροστά εμείς και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε την νίκη, εγώ όμως το θάνατο, όπως τουλάχιστον το προαισθάνομαι". Και δεν βγήκε ψεύτης, αλλά όταν πήραν τα όπλα, ο ίδιος, σαν να οδηγούνταν από κάποια μοίρα, αφού πήδηξε πρώτος ορμητικά προς τα εμπρός, σκοτώνεται, αφού έπεσε πάνω στους εχθρούς, και έχει θαφτεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όμως νικούσαν και καταδίωξαν τους αντιπάλους μέχρι το ίσιωμα. Και σκοτώθηκαν εκεί από τους Τριάκοντα και ο Κριτίας και ο Ιππόμαχος, από τους δέκα άρχοντες στον Πειραία ο Χαρμίδης ο γιος του Γλαύκωνα και από τους άλλους περίπου εβδομήντα. Και πήραν βέβαια τα όπλα, αλλά δεν αφαίρεσαν τους χιτώνες κανενός από τους πολίτες. Και όταν έγινε αυτό και απέδωσαν τους νεκρούς ύστερα από συμφωνία, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλοι πολλοί συζητούσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...