Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Εργασία Τεχνολογίας Α' Λυκείου - Η Ανάγνωση Εξωσχολικών Βιβλίων Στους Νέους Της Ελλάδας


Εργασία Τεχνολογίας Α’ Λυκείου


1.     Τίτλος Έρευνας.

Η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων για τους νέους των Λυκείων της Ελλάδας, και πως αυτή επηρεάζει την ζωή τους.


2.     Παρουσίαση Προβλήματος.

   Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, θεωρείται ένα είδος χόμπι, και είναι ένα ψυχαγωγικό μέσο. Μέσα από την ανάγνωση τέτοιων βιβλίων, ο άνθρωπος απορροφά αυτά που προτιμά, που επιλέγει, λαμβάνει μηνύματα, καλλιεργείται, και χτίζει χαρακτήρα. Η ανάγνωση βιβλίων μπορεί να αποβεί πολύ εποικοδομητική για αυτούς που την εκμεταλλεύονται και να τους βοηθήσει γενικότερα. Διευρύνει ορίζοντες, «διδάσκει» λεξιλόγιο, εκφράσεις, ήθη κι έθιμα, περνάει μηνύματα που δημιουργούν και συντελούν στο χτίσιμο του χαρακτήρα του αναγνώστη και τον επηρεάζει.
   Αναλόγως το πως απορροφάει κανείς αυτά τα στοιχεία, εξαρτάται και πως θα τα εφαρμόσει στη ζωή του. Πιθανόν κάποιος να τα υιοθετήσει στην καθημερινή του ζωή(όπως λεξιλόγιο, εκφράσεις, αντιδράσεις σύμφωνα με κάποια μηνύματα, ή κάποιο χαρακτήρα), πιθανόν να τα χρησιμοποιήσει στον χαρακτήρα του, θεωρώντας ότι έτσι θα τον «αναβαθμίσει» (παραδείγματος χάρη, ένας χαρακτήρας ήρεμος και πράος σε ένα βιβλίο, αντίστοιχα και ο αναγνώστης να προσπαθήσει να εντάξει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στον δικό του χαρακτήρα), πιθανόν να επηρεάσουν τις επιλογές του. Για παράδειγμα αν κάποιοι χαρακτήρες, ή κάποια αίτια, ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο( ή πιθανόν κάτι αρνητικό έτσι ώστε να εφαρμοστεί το θετικό προς απέχθεια του αρνητικού), να σταθεί αιτία για κάποια επιλογή του ατόμου.

Η έρευνα θα αναφέρεται και θα αναλύει το αν διαβάζουν οι νέοι λογοτεχνικά βιβλία, τι προτιμούν, γιατί το προτιμούν και γιατί διαβάζουν, και πώς βλέπουν οι ίδιοι να συμβάλει στην ζωή τους. Είτε την καθημερινή, δηλαδή στη συναναστροφή με άλλα άτομα, είτε γενικότερα στις αποφάσεις της ζωής τους και στην αντιμετώπιση καταστάσεων, είτε ακόμα και στα όνειρά και τις επιθυμίες τους.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να έχουμε μια ιδέα, πιθανόν σύμφωνα με γενικότερα συμπεράσματα που έχουν βγάλει κάποιοι ερευνητές. Βέβαια κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα, ή να καταλάβει σίγουρα την ψυχολογία του ανθρώπου, και μιας και αυτές οι έρευνες δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρύτερα έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα από όλους μας, αυτά τα συμπεράσματα παραμένουν απλώς υποθέσεις στο στόμα όλων μας.
Επίσης, οι κατηγορίες βιβλίων είναι πολλές, και δεν θεωρώ απαραίτητο να αναφερθούν τα αποτελέσματα από τώρα, καθώς αυτό θα γίνει μετά το ερωτηματολόγιο. Ας αναφέρουμε όμως τρία παραδείγματα, για να γίνει πιο κατανοητό.

Πιθανόν το ποσοστό των ατόμων που θα δείξει προτίμηση σε φανταστική λογοτεχνία, να είναι άτομα γενικώς καλλιεργημένα, με τάση να είναι πιο απομακρυσμένα από την υπόλοιπη μάζα ατόμων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αντικοινωνικά. Πιθανόν μάλιστα να είναι σημάδια θέλησης «απόδρασης» από τον σημερινό κόσμο, είτε για χαλάρωση, ξεκούραση, είτε για πραγματική απόδραση.
Το ποσοστό των ατόμων που προτιμούν επιστημονική φαντασία, πιθανόν να είναι άτομα που κοιτάζουν στο μέλλον, οραματίζονται κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εξελιγμένο, κάτι που θα βοηθήσει τον σημερινό κόσμο. Πιθανόν να είναι κάτι αντίστοιχο με αυτούς που προτιμούν τα φανταστικά βιβλία(όχι επιστημονικής φαντασίας) με τη μόνη διαφορά ότι βλέπουν στο μέλλον.
Τα άτομα που θα προτιμήσουν ιστορικά, και γενικότερα πραγματικά βιβλία, και όχι μυθιστορήματα(όπως οι δύο προαναφερόμενες ομάδες),  πιθανόν να είναι άτομα πιο προσγειωμένα, πιο αντικειμενικά, πιο ολοκληρωμένα, πιο γνώστες του εαυτού τους, και πιθανόν πιο οργανωμένοι καθώς θα θέλουν να έχουν γενικότερη γνώση της ιστορίας, και γύρω από πραγματικά γεγονότα.
Επίσης, ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί αρνητικά για την κοινωνία από τα βιβλία, αντλώντας αρνητικά χαρακτηριστικά και εφαρμόζοντάς τα στην καθημερινότητά του. Έχουμε αρκετά παραδείγματα κατά συρροήν δολοφόνων, διαρρηκτών και διαφόρων άλλων εγκληματιών, που επιχειρούν να μιμηθούν κάποιον χαρακτήρα βιβλίου ή να αφήσουν το δικό τους...λογοτεχνικό στίγμα στον τόπο του εγκλήματος, ή γενικότερα στην εγκληματική ιστορία. Για παράδειγμα κάποιος ο οποίος διαβάζει ένα αστυνομικό-κατασκοπικό βιβλίο μπορεί πιθανόν να επιχειρήσει να εφαρμόσει αυτά που θα διαβάσει στην πραγματικότητα, και αυτό μπορεί αργότερα να αποτελέσει πρόβλημα. Βέβαια, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.

Όρια:
Τρία παραδείγματα, για να γίνει γενικότερα κατανοητό πως κρίνεται η προτίμηση στα λογοτεχνικά βιβλία, και τι πιθανόν να υποδηλώνει. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για όλο το σύνολο των νέων από τα Λύκεια της Ελλάδας. Για αυτό και επιλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα ατόμων.
 Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με στατιστική με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού των εφήβων. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα κριθούν οι απαντήσεις, και θα ληφθούν τα συμπεράσματα. Επίσης έχουμε και το πώς επηρεάζει η ανάγνωση βιβλίων τους νέους.

Μεταβλητές:
Όσον αφορά τις μεταβλητές, για να κλείνει σιγά-σιγά και η παρουσίαση του προβλήματος, η ανεξάρτητη μεταβλητή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι νέοι, οι νέοι των Λυκείων της Ελλάδας, και οι εξαρτημένες μεταβλητές(είναι δύο), είναι η ανάγνωση εξωσχολικών/λογοτεχνικών βιβλίων(από τους νέους) και το πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή τους.


3.     Παρουσίαση Του Σκοπού Της Έρευνας.

Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην έρευνα του ποσοστού ανάγνωσης βιβλίων από τους νέους και στην ανάλυση του σκοπού τους. Επίσης αποσκοπεί και στην έρευνα του πως η ανάγνωση επηρεάζει στην καθημερινή τους ζωή, στον χαρακτήρα τους, στις επιλογές τους κ.ά.


4.     Παρουσίαση Των Κοινωνικών Αναγκών Που Εξυπηρετεί Η Έρευνα.

  Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς μέσω Internet δεν ήταν εφικτό να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες πάνω στην βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό, και έτσι αναγκαστικά θα πρέπει να αναλυθούν μόνο οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη έρευνα βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα που αναφέρεται, η χρησιμότητα της έρευνας αυτής, και το τι προσθέτει παραπάνω σε αυτά που είναι ήδη γνωστά για τον συγκεκριμένο τομέα/θέμα.
  Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης έρευνας ουσιαστικά είναι μια ανάλυση της σχέσης των νέων με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. Αναλύει την συχνότητα διαβάσματος, τις προτιμήσεις στην θεματολογία των βιβλίων, το πως αυτή επηρεάζει την συμπεριφορά τους σε διάφορα σημαντικά συμβάντα, την συμπεριφορά τους σε καθημερινά δρώμενα, τις αντιδράσεις τους στην καθημερινή τους ζωή, την περιστασιακή και την γενικότερη ψυχολογία τους, και γενικότερα πόσο σημαντική θέση κατέχει στην ζωή των Ελλήνων εφήβων, κατά πόσο λογαριάζεται και από τι ποσοστό εφήβων, και πόσο τους επηρεάζει στην ζωή τους.
  Η έρευνα πιθανώς να μην βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον συγκεκριμένο τομέα γενικώς, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να κατανοήσουν όσοι θα ασχοληθούν με την συγκεκριμένη έρευνα, την ψυχολογία και την σχέση των νέων με την ανάγνωση και την λογοτεχνία.
  Επίσης, δεν προσθέτει κάτι καινούριο, πιθανώς όμως να αναλύει περαιτέρω κάποια στοιχεία και από την οπτική γωνία ένος μαθητή, κάτι το οποίο πιθανώς να προσθέτει κάτι ελάχιστο στις γνώσεις μας για τον συγκεκριμένο τομέα.

5.     Υπόθεση Της Έρευνας.

Μέσα από αυτήν την έρευνα, αποσκοπώ να αποκτήσω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του γιατί διαβάζουν οι Έλληνες έφηβοι λογοτεχνικά βιβλία, ποια η άποψή τους επί του θέματος, τι προτιμούν και γιατί, και κυρίως, τι αντίκτυπο έχει αυτό στην ψυχολογία τους. Με βάση το ερωτηματολόγιο θα διαμορφώσω αυτήν την άποψη και θα βγάλω κάποια συμπεράσματα τα οποία ελπίζω να συμφωνούν με τις πρώτες υποθέσεις/αναφορές που έχουν γίνει προηγουμένως στην έρευνα.


6.     Παράμετροι που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ορισμένες παράμετροι μπορούν να επηρεάσουν έντονα τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, άλλες όμως καθόλου. Πιθανώς επίσης, να υπάρξουν κάποιες οι οποίες να μοιάζουν μεταξύ τους και να είναι δύσκολο να διακριθεί η διαφορά. Παράμετροι όπως η περιοχή στην οποία κατοικούν οι μαθητές, ο χώρος στον οποίο ζουν καθημερινά(το σχολείο τους), οι επιθυμίες τους κλπ. δεν παίζουν ρόλο. Αντιθέτως, το οικογενειακό περιβάλλον, το παρελθόν τους, ο χαρακτήρας τους, η ψυχοσύνθεσή τους και οι παρέες τους παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς επηρεάζουν τον μαθητή και είτε αλλάζουν την περιστασιακή τους ψυχολογία, είτε την γενικότερή τους, με πιθανό αποτέλεσμα να επηρεάζεται και το είδος που προτιμούν να διαβάζουν όσον αφορά τα εξωσχολικά βιβλία.


7.     Περιγραφή Των Ορίων – Περιορισμών Της Έρευνας.

  Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της διανομής ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που παρατίθεται παρακάτω, το οποίο δίνεται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων-απαντητών, σχετικά μεγάλο, έτσι ώστε να είναι αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα από πλευράς μεγέθους αριθμού απαντήσεων.
  Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο γίνεται η έρευνα δεν ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες διότι τόσο δόθηκε ως διορία για να ολοκληρωθεί(η έρευνα).


8.     Περιγραφή Της Διαδικασίας Που Ακολούθησε Ο Ερευνητής.

Γενικώς, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, ήταν αρκετά απλή. Το πιο σύνθετο κομμάτι είναι το ερωτηματολόγιο. Ξεκίνησα να καταγράφω τα κεφάλαια στον Υ/Η, προχωρώντας σιγά σιγά και την σκέψη μου επί του θέματος, διαμορφώνοντας όλο και πιο ολοκληρωμένη άποψη στην πορεία. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποίησα εξωτερική βοήθεια(το ίδιο έκανα και για την εύρεση κάποιων περαιτέρω, γενικότερων, πληροφοριών) και άποψη όπως και κάποιες απαντήσεις, και τέλος διαμόρφωσα τα συμπεράσματα χρησιμοποιώντας ένα πιο ειδικευμένο πρόγραμμα.     9. Ορισμοί.

Η ανεξάρτητη μεταβλητή που είναι οι νέοι των Λυκείων της Ελλάδας, περιλαμβάνει ουσιαστικά νέους 14-19 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε όλα τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας. Όσον αφορά τις εξαρτημένες μεταβλητές, η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων, έχει να κάνει με την ανάγνωση οποιουδήποτε αναγνώσματος εξωσχολικού το οποίο όμως να έχει λογοτεχνική μορφή και να έχει να είναι πεζός λόγος. Όχι ποίηση, παραδείγματος χάρη, ή κόμικ. Και τέλος, όσον αφορά το πόσο αυτή επηρεάζει τη ζωή τους, εννοεί σε τι βαθμό την επηρεάζει.

                        10. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


1.     Τι ηλικία έχετε;
14-15 ____   16-17 ____  18-19 ____

2.     Μαθητεύετε σε;
ΓΕ.Λ. ____   ΕΠΑ.Λ. ____

3.     Συμπληρώνετε αυτό το ερωτηματολόγιο γιατί:
  Σας ενδιαφέρουν τα συμπεράσματα ____
  Γιατί σας το ζήτησαν απλά ____
  Έτσι ____

4.     Η σχέση σας με το σχολείο είναι:
Άριστη ____   Πολύ καλή ____  Καλή ____   Μέτρια ____  Κακή ____

5.     Διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία;
Ναι ____       Όχι ____

6.     Αν ναι, πόσα περίπου τον χρόνο;
8 και παραπάνω ____
6-8 ____
4-5 ____
1-2 ____
Κανένα ____

7.     Τα διαβάζετε γιατί:
Σας τα πρότειναν στο σχολείο ή σε κάτι παρόμοιο ____
Σας τα πρότεινε κάποιος γνωστός ή ακούσατε ότι είναι καλά ____
Από δική σας θέληση ____
Επειδή έπεσαν στα χέρια σας ____
Αν διαβάσετε θα είναι γιατί έτυχε ____

8.     Διαβάζετε βιβλία:
Ιστορικά ____    Φαντασίας ____   Επιστημονικής Φαντασίας ____    Ρομαντικά ____    Κωμικά ____    Αστυνομικά ____   Δραματικά ____    Εκπαιδευτικά ____     Άλλο(συμπληρώστε εάν το επιθυμείτε) ____________________

9.     Επιλέγετε το είδος που σας αρέσει διότι:
  Θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα σας ____
  Γιατί σας ψυχαγωγεί ____
  Θεωρείτε ότι καλλιεργεί το πνεύμα σας ____
  Αναπτύσσει το μυαλό σας και την κριτική σας σκέψη ____
  Εκφράζει τα συναισθήματά σας ____
  Γιατί έχει χαρακτήρα εκπαιδευτικό ή αντικειμενικό ____
  Θεωρείτε ότι έχει αντίκτυπο στην πραγματικότητα ____
  Άλλο(γράψτε) ____

10.                         Νομίζετε ότι η ανάγνωση βιβλίων επηρεάζει τον χαρακτήρα σας;
Ναι ____   Όχι ____   Δεν το έχω σκεφτεί ____

11.                         Σε τι βαθμό;
      Πολύ μεγάλο ____   Αρκετά μεγάλο ____    Μεγάλο ____     Όχι πολύ ____    Καθόλου ____

12.                         Νομίζετε ότι έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά σας;
 Ναι, σίγουρα ____   Ναι, νομίζω ____   Δεν είμαι σίγουρος/η ____   Όχι, καθόλου ____

13.                         Γιατί θεωρείτε ότι έχει αντίκτυπο;
       Απλά τυχαίνει ____
       Πιστεύετε ότι ίσως να το έχετε ανάγκη εσείς οι ίδιοι ____
       Θεωρείτε ότι σας κάνει καλύτερους ____
      Προσπαθείτε να αλλάξετε κάτι σε σας μέσα από αυτό ____
      Θεωρείτε ότι έχει περισσότερη πλάκα ____
      Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί ____
      Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για όλους ____
      ΔΞ/ΔΓ ____
      Άλλο(γράψτε) ____

14.                         Νομίζετε ότι η ανάγνωση βιβλίων επηρεάζει έντονα την ψυχολογία σας;
     Ναι ____    Όχι ____ Δεν το έχω σκεφτεί ____

15.                         Θετικά ή αρνητικά κατά τη γνώμη σας;
Θετικά ____    Αρνητικά ____  Κάτι ενδιάμεσο, διαφορετικό ____    Δεν ξέρω ____

16.                         Θεωρείτε ότι αυτό είναι καλό ή προσπαθείτε να το αποτρέψετε / ελέγξετε;
Το αποδέχομαι γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω ____
Το αποδέχομαι γιατί θεωρώ ότι είναι καλό ____
Το αποδέχομαι αλλά προσπαθώ να το ελέγξω ____
Δεν το αποδέχομαι καθόλου και το απωθώ ____

17.                         Από ποια ηλικία αρχίσατε να διαβάζετε;
8-9 ____   11-12 ____   13-14 ____  15-16 _____   17 κι απάνω ____    Δεν διαβάζω ____

18.                         Τι σας ώθησε να ξεκινήσετε;
Το οικογενειακό περιβάλλον ____
Ο κοινωνικός περίγυρος ____
Εσείς ο ίδιος ____
Έτυχε ____
Κάποιος άλλος, πιο ιδιαίτερος λόγος ____
Άλλο ____

19.                         Θεωρείτε ότι το διάβασμα παίζει ρόλο στην «εικόνα» σας;
Ναι, σημαντικό ____    Ναι, θα μπορούσε ____   Ίσως ____  Όχι, δεν νομίζω ____   Και να παίζει, δεν με ενδιαφέρει ____

20.                         Τι γνώμη είχατε για την ανάγνωση βιβλίων πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε;
Ότι δεν είναι νοητικά για όλους ____
Ότι είναι για όσους είναι οικονομικά υγιείς ____
Ότι είναι ενδιαφέρουσα ____
Δεν είχα γνώμη ____
Δεν με ένοιαζε ____
 
21.                         Βρίσκετε τα βιβλία και τα διαβάζετε:
Τα αγοράζω με το χαρτζιλίκι μου ____
Τα αγοράζω με την οικονομική βοήθεια των γονιών μου ____
Προμηθεύομαι από τη βιβλιοθήκη του σπιτιού ____
Δανείζομαι από φίλους και συμμαθητές ____
Χρησιμοποιώ την τοπική δανειστική βιβλιοθήκη ____
Άλλο ____

22.                         Δανείζεστε/δανείζετε εσείς σε φίλους σας ή συμμαθητές σας;
Ναι, δανείζω και δανείζομαι ____
Όχι δανείζω μόνο ____
Δανείζομαι μόνο ____
Και δανείζω και δανείζομαι αλλά σχετικά σπάνια ____
Άλλο ____

23.                         Είστε ο/η μόνος/η στην παρέα σας που διαβάζετε;
Ναι, δεν διαβάζει κανένας άλλος ____     Διαβάζουν κάποιοι, αλλά είναι πολύ λίγοι ____    Όχι, διαβάζουν αρκετοί από την παρέα ____     Όλοι διαβάζουν, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις ____

24.                         Θεωρείτε ότι το διάβασμα είναι ακριβό hobby;
Αναλόγως το βιβλίο ____
Ναι ____
Σχετικά ____
Όχι ____
Ίσως για κάποιους ____

25.                         Μπορείτε να αντέξετε το κόστος του;
Ναι, άνετα ____   Ναι γενικώς ____   Ζορίζομαι λίγο, αλλά ναι ____    Δυσκολεύομαι ____     Όχι ____     Άλλο ____

26.                         Πόσες ώρες αφιερώνετε στο διάβασμα όποτε διαβάζετε;
1-2 την ημέρα ____      2-3 την ημέρα  ____   3-4 την ημέρα ____    Παραπάνω ____

27.                         Σε σχέση με άλλες ασχολίες σας, π.χ. PC(Υ/Η), τηλεόραση κλπ. αφιερώνετε λιγότερες ώρες;
Πολλές λιγότερες ____     Λίγο λιγότερες ____   Τις ίδιες ____    Περισσότερες ____

28.                         Θεωρείτε ότι το διάβασμα είναι ισάξιο με τον υπολογιστή ή την τηλεόραση;
Ισάξιο ____    Καλύτερο ____    Πολύ καλύτερο ____    Λίγο κατώτερο _____    Πολύ χειρότερο _____

29.                         Θεωρείτε ότι έχει επίπτωση στην σχολική σας απόδοση;
Ναι, μεγάλη ____    Ναι γενικώς ____  Ίσως, δεν έχω ασχοληθεί να δω ____    Όχι, καθόλου ____

30.                         Έχουν παρατηρήσει και άλλοι αυτήν την επίπτωση, ή μόνο εσείς;
Ναι, αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους και καθηγητές ____
Ναι, αρκετοί ____
Δεν ξέρω, ίσως ____
Όχι, δεν νομίζω ____
Δεν έχω ιδέα ____
Άλλο ____

31.                         Θεωρείται ότι η εφηβεία προτρέπει την ανάγνωση βιβλίων;
Ναι, πολύ έντονα ____    Ναι σε γενικές γραμμές ____    Αναλόγως ____   Όχι ____  Αντιθέτως, απωθεί ____

32.                         Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;
Στο ότι στην εφηβεία ανθίζει η καλλιτεχνική πλευρά του ατόμου ____
Στο ότι οι νέοι αναζητούν συνεχώς τρόπους έκφρασης και διοχέτευση ενέργειας ____
Στο ότι γενικώς αποκτούν κέφι και μεράκι για όλα ____
Στο ότι δεν έχουν εύκολα την δυνατότητα να ασχοληθούν με κάτι καθιστικό
Στο ότι δεν έχουν εύκολα την όρεξη να διαβάσουν κάτι, παρομοίως ίσως και με τα σχολικά μαθήματα ____
Γιατί ίσως να μην «τραβάει» τους νέους ____
Άλλο(γράψτε) ____

33.                         Πιστεύετε ότι εσείς απωθείστε τώρα, σε αυτήν την ηλικία;
Όχι, αντιθέτως, τώρα διαβάζω περισσότερο ____
Δεν έχει αλλάξει κάτι ____
Πάντα μου άρεσε η ανάγνωση βιβλίων ____
Ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ____
Ναι, σε αυτήν την ηλικία απωθούμαι περισσότερο ____
ΔΞ/ΔΓ ____
Άλλο ____


11.Αποτελέσματα:


Για να φτιάξετε τα σχεδιαγράμματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το excel.12.                         Συμπεράσματα.

Βλέπουμε γενικώς, ότι κυρίως μαθητές ΓΕ.Λ. ηλικίας 16-17 ετών διαβάζουν βιβλία, το οποίο πιθανώς να έχει να κάνει με το βαθμό πνευματικής δυνατότητας(και αργότερα είναι και το θέμα των Πανελληνίων που δεν αφήνει περιθώριο ελεύθερου χρόνου γενικώς). Τα περισσότερα παιδιά όμως που απάντησαν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το έκαναν διότι απλά τους το ζήτησαν, το οποίο μάλλον δηλώνει ότι δεν τους ένοιαζε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα, και ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το απάντησαν. Γενικώς τα περισσότερα παιδιά που το απάντησαν έχουν καλές σχέσεις με το σχολείο, το οποίο ίσως να επηρεάζει τελικά και τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο. Από τους απαντητές, το 60% τους διαβάζει εξωσχολικά βιβλία. Είναι ένα ικανοποιητικό ποσό, ιδιαίτερα τον 21ο αιώνα, την εποχή της εικόνας και των media. Τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν γύρω στα 4 με 5 βιβλία τον χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό είναι σχετικά μικρό, διότι με 4-5 βιβλία, δεν καταφέρνεις να αντλήσεις τελικά πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σου προσφέρει γενικώς η λογοτεχνία. Οι περισσότεροι έφηβοι γενικώς διαβάζουν τα βιβλία διότι οι ίδιοι το επιθυμούν, κάτι που είναι πολύ καλό, καθώς δείχνει ότι οι νέοι έχουν δική τους βούληση και επιλογή, ιδιαίτερα σε ένα θέμα το οποίο όπως προανέφερα, δεν έχει και τόσο μεγάλη απήχηση τη σήμερον ημέρα. Με σειρά προτεραιότητας, οι νέοι επιλέγουν βιβλία Φαντασίας, Ρομαντικά, Αστυνομικά, Επιστημονικής Φαντασίας, Κωμικά, Ιστορικά, Εκπαιδευτικά, Δραματικά και άλλα, με μικρές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ τους, το οποίο υποδηλώνει μια γενικώς πολυμορφία στις προτιμήσεις των παιδιών, το οποίο σε γενικές γραμμές εκλαμβάνεται θετικά. Κυρίως το προτιμούν(όποιο είδος αρέσει στον καθένα) διότι εκφράζει τα συναισθήματα του αναγνώστη ή απλά τον ψυχαγωγεί. Θεωρούν γενικώς οι νέοι ότι τα βιβλία, ναι, επηρεάζουν τον χαρακτήρα σε αρκετά μεγάλο βαθμό(εώς πολύ μεγάλο), αλλά δεν είναι σίγουροι αν αυτό έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Λίγοι θεωρούν ότι έχει. Αυτό πιθανώς να υποδηλώνει ότι ή οι μαθητές δεν ανοίγονται αρκετά για να φανεί ο επηρεασμός τους, ή ότι δεν επηρεάζονται, ή ότι δεν έχουν την δυνατότητα, την κρίση, να αντιληφθούν αν όντως έχει αντίκτυπο ή όχι.

Αυτό είναι διφορούμενο, και απαιτεί περαιτέρω ανάλυση, καθώς το ότι οι μαθητές δεν επηρεάζονται μπορεί να φανεί θετικό, καθώς έτσι δεν είναι ανοιχτοί σε πειρασμούς και προκλήσεις, από την άλλη όμως, δείχνει δυσκαμψία χαρακτήρα, το οποίο εκλαμβάνεται ως αρνητικό. Το ότι επίσης μπορεί να είναι κλειστοί χαρακτήρες, είναι αρνητικό, καθώς ναι μεν προστατεύονται από τους «κινδύνους» που επιφυλάσσει η σύγχρονη κοινωνία, αλλά από την άλλη στερεί την χαρά της επικοινωνίας από τον άνθρωπο, ο οποίος να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πέρα για πέρα κοινωνικό ζώο, είναι ζώο της αγέλης, και δεν του επιτρέπει να γνωρίσει τον κόσμο, καθώς αυτομάτως ο ίδιος δεσμεύει τον εαυτό του. Να μην ξεχάσω επίσης, ότι δείχνει και την ανάγκη του ανθρώπου να κρυφτεί, να προστατευτεί, το οποίο υποδηλώνει κοινωνία που οδηγεί τα μέλη της σε τέτοιες λύσεις, άρα κοινωνία σαθρή, υποβαθμισμένη. Γενικώς τα παιδιά, δεν δείχνουν να είναι σε θέση να κρίνουν γιατί μπορεί να υπάρχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, κάτι το οποίο επίσης μετράει αρνητικά για την κοινωνία. Επίσης οι νέοι δεν έχουν ασχοληθεί γενικότερα με τον αν η ανάγνωση βιβλίων επηρεάζει την ψυχολογία τους. Γενικώς οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με τα πιθανά οφέλη της ανάγνωσης, ότι δεν έχουν ασχοληθεί και ψάξει πιο εκτεταμένα το όλο θέμα. Οι περισσότεροι ή αποδέχονται τον επηρεασμό που μπορεί να δεχτούν από το περιεχόμενο των βιβλίων και προσπαθούν να το ελέγξουν εάν το αντιληφθούν, έτσι ώστε να μην κυριαρχήσει στα χαρακτηριστικά τους, ή το απωθούν, πιθανώς επειδή το φοβούνται. Ίσως γιατί τους φαίνεται «δυνατό» και άγνωστο, ή γιατί πολύ απλά, υποσυνείδητα(ή και συνειδητά) γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν, γι’ αυτό και το απωθούν. Οι περισσότεροι ξεκίνησαν να διαβάζουν από τα 15 τους βασικά επειδή έτυχε. Στην πλειοψηφία τους γενικώς, οι σύγχρονοι νέοι, μοιάζουν να αδιαφορούν για την ανάγνωση βιβλίων, και να μην τους νοιάζει αν θα παίξει ρόλο στην εικόνα τους, ούτε να έχουν ασχοληθεί μαζί της πριν ξεκινήσουν να διαβάζουν. Πάντως, εάν έδειχναν να θεωρούν ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εικόνα τους, αυτό θα έδειχνε το πόσο σημασία δίνουμε πλέον στο φαίνεσθαι και όχι στο είναι.

Παρατηρούμε γενικώς ότι γίνονται πολλές ανταλλαγές βιβλίων μεταξύ των μαθητών, σε σχέση με τις άλλες επιλογές που έχουν, το οποίο μάλλον δείχνει και τις καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και την τάση των νέων να βρίσκουν εύκολους, πιο εφικτούς για κείνους για να λύνουν τα «προβλήματά» τους. Τα ποσοστά μαθητών που διαβάζουν βιβλία είναι πλέον μεγάλα, το οποίο πιθανώς να υποδηλώνει την όλο και μεγαλύτερη μείωση της έλλειψης επαφής με την λογοτεχνία που υπήρχε μέχρι τώρα γενικώς στην κοινωνία, το οποίο επιβεβαιώνεται και με το ότι οι μαθητές σε γενικές γραμμές δεν βρίσκουν ιδιαίτερα ακριβά τα βιβλία και αντέχουν αρκετές φορές οικονομικά την αγορά τους. Διακρίνουμε επίσης, ότι παρόλο που η ανάγνωση βιβλίων μοιάζει να ανακτά έδαφος καθώς περνάει ο καιρός(όσον αφορά την πλήρη έκταση, όλων των κοινωνικών στρωμάτων), από την άλλη, έχει ακόμα μέλλον, καθώς ναι μεν υπάρχουν μαθητές που την εκτιμούν ιδιαιτέρως, δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει(παρόλο που είναι διαχρονική) την σύγχρονη τεχνολογία. Βλέπουμε ότι αρκετοί απαντητές συνεχίζουν να προτιμούν και αφιερώνουν περισσότερες ώρες στον υπολογιστή και στην τηλεόραση. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι το ότι οι μαθητές δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται πιθανές βελτιώσεις που επιφέρει στις σχολικές επιδόσεις το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων. Αυτό πάλι θίγει το θέμα της αντίληψης και της προσωπικής κρίσης, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ο καθένας μας. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά μοιάζουν να πιστεύουν ότι σε αυτήν την ηλικία ο μέσος έφηβος ελκύεται από την λογοτεχνία λόγω του κεφιού του και λόγω της καλλιτεχνικής αναζήτησης της ηλικίας. Υπάρχουν όμως και αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι σε αυτήν την ηλικία απωθούνται από την ανάγνωση βιβλίων λόγω της υπερδιεργετικότητας που είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζει τους έφηβους. Τέλος, όσον αφορά το αν οι ίδιοι απωθούνται, οι περισσότεροι πιστεύουν πως όχι, αντιθέτως ελκύονται περισσότερο, ενώ κάποιοι άλλοι διατηρούν μια πιο ουδέτερη στάση, για άλλη μια φορά σαν να μην τους νοιάζει ή να έχουν ασχοληθεί.

Γενικώς αντιλαμβανόμαστε μια αδράνεια/αδιαφορία όσον αφορά κάποιους τομείς αντίληψης και κριτικής ικανότητας των εφήβων. Από την άλλη, βλέπουμε μια ανάκαμψη της δημοφιλικότητας του βιβλίου(ανεξαρτήτως όμως από το επίπεδο της λογοτεχνίας και την ίδια την άνθησή της), αλλά έχει «δρόμο» ακόμα, όπως μπορούμε να διακρίνουμε. Τα μηνύματα όμως όσον αφορά τα ποσοστά, είναι ελπιδοφόρα, αλλά μοιάζουν και να φέρουν μια αδιαφορία που εκλαμβάνεται και ως δυσαρέσκεια από τους εφήβους. Ο καιρός θα δείξει.

13. Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές/ερευνητές.

Τα είδη των λογοτεχνικών βιβλίων και η βαθύτερη ψυχολογία των εφήβων.

Η λογοτεχνία(ανάγνωσή της, συγγραφής της) για τους Έλληνες εφήβους.

Η ανάγνωση ανά την Ελλάδα, για τους σύγχρονους Έλληνες.

     Έλληνες λογοτέχνες και συγγραφείς.

Η «παρακμή» της ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα των χρόνων και η ενασχόλησή μαζί της την σήμερον ημέρα.

Ποσοστό ανάγνωσης ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.


14.                         Βιβλιογραφία.

Σχολικό βιβλίο Τεχνολογίας Α’ Λυκείου.
Εξωτερικές πηγές(συμμαθητές-καθηγητές-διάφορες απόψεις).
Διαδίκτυο.


                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1.     Τίτλος Έρευνας......................................................................2
2.     Παρουσίαση Προβλήματος.................................................2
3.     Παρουσίαση Του Σκοπού Της Έρευνας.............................5
4.     Παρουσίαση Των Κοινωνικών Αναγκών Που Εξυπηρετεί Η Έρευνα.....................................................................................5
5.     Διαμόρφωση Της Υπόθεσης Της Έρευνας...........................6
6.     Ανάλυση Των Παραμέτρων Που Θεωρήθηκε Ότι Δεν Επηρεάζουν Τα Αποτελέσματα Της Έρευνας......................6
7.     Περιγραφή Των Ορίων – Περιορισμών Της Έρευνας........7
8.     Περιγραφή Της Διαδικασίας Που Ακολούθησε                       Ο  Ερευνητής..............................................................................7
9.     Ορισμοί......................................................................................7
10.   Ερωτηματολόγιο......................................................................8
11.   Αποτελέσματα.........................................................................14
12.   Συμπεράσματα........................................................................25
13.   Προτάσεις Για Συμπληρωματική Έρευνα Στο Μέλλον Από Άλλους    Μελετητές/Ερευνητές...............................................28
14.   Βιβλιογραφία...........................................................................28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...