Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ενότητα 3(& Παράλληλο) - Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία

Ενότητα 3η, σελ. 22

Αν εσύ νομίζεις ότι, επειδή ο τύραννος έχει περισσότερη περιουσία από τους πολίτες, γι' αυτό χαίρεται περισσότερο απ' αυτούς, αυτό δεν είναι έτσι Σιμωνίδη, αλλά όπως οι αθλητές δε χαίρονται όταν γίνονται ανώτεροι από τους πολίτες, αλλά στεναχωριούνται όταν γίνονται κατώτεροι από τους ανταγωνιστές τους, έτσι και ο τύραννος, δε χαίρεται όταν φαίνεται ότι έχει περισσότερα από τους πολίτες, αλλά λυπάται όταν έχει λιγότερα από τους άλλους τυράννους, γιατί νομίζει ότι αυτοί είναι ανταγωνιστές του στον πλούτο. Ούτε κάτι από αυτά που επιθυμεί γίνεται για τον τύραννο πιο γρήγορα από τον πολίτη. Ο πολίτης επιθυμεί σπίτι, αγρό ή υπηρέτη, ο τύραννος επιθυμεί πόλεις, μεγάλη χώρα, λιμάνια ή ισχυρές ακροπόλεις. Αλλά όμως θα δεις φτωχούς τυράννους. Γιατί δεν κρίνονται τα πολλά και τα λίγα με βάση τον αριθμό τους αλλά με βάση τη χρησιμότητά τους. Ώστε αυτά που ξεπερνούν τα αρκετά είναι πολλά και αυτά που είναι λιγότερα από τα αρκετά είναι λίγα. Για τον τύραννο τα πολλαπλάσια είναι λιγότερο αρκετά για τις αναγκαίες δαπάνες του από ότι για τον πολίτη.


Παράλληλο Κείμενο, σελ. 102

Και ποιους ονομάζεις φτωχούς και ποιους πλούσιους; Εκείνους που, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν αρκετά, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, τους αποκαλώ φτωχούς, ενώ εκείνους που έχουν περισσότερα από όσα αρκούν τους αποκαλώ πλούσιους. Έχεις εξετάσει λοιπόν και έχεις διαπιστώσει ότι μερικοί, αν και έχουν πολύ λίγα, όχι μόνο αρκούνται σε αυτά, αλλά κάνουν και αποταμίευση από αυτά, ενώ σε μερικούς, που έχουν πάρα πολλά, αυτά δεν είναι αρκετά; Και μα το Δία, είπε ο Ευθύδημος, γιατί σωστά μου το υπενθυμίζεις, γνωρίζω και μερικούς τυράννους, οι οποίοι αναγκάζονται να αδικούν από έλλειψη, όπως ακριβώς οι εντελώς φτωχοί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...