Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 28 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφος 28:

Και ο Λύσανδρος άμεσως έδωσε το σήμα να πλέουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ενώ συγχρόνως συμπορευόταν και ο Θώραξ έχοντας το πεζικό. Και ο Κόνων, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου, έδωσε το σήμα να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή όμως οι άνθρωποι είχαν διασκορπιστεί, αλλά από τα πλοία βρέθηκαν με δυο σειρές κωπηλατών, αλλά με μια και άλλα εντελώς άδεια. Το πλοίο όμως του Κόνωνα και άλλα επτά γύρω από αυτόν με τα πληρώματα στη θέση τους βγήκαν στο ανοικτό πέλαγος όλα μαζί, όπως και η Πάραλος, όλα τα άλλα όμως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος κόντα στη παραλία. Και τους πιο πολλούς άνδρες τους περιμάζεψε στην ξηρά. Μερικοί όμως κατέφυγαν στα μικρά οχυρά.


Ασκήσεις:

1. Θα μπορούσαν να αποφύγουν οι Αθηναίοι τον αιφνιδιασμό των Σπαρτιατών; Να διακιολογήσετε την απάντησή σας.
2. ἒλαβε, συνέλεξε: Να γράψετε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.
3. κράτος, ἂνδρας: Να γράψετε τη γενική και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.
4. ταχίστην, πλείστους, πλήρεις, κεναί: Να γράψετε την ονομαστική του ενικού αριθμού των τριών γενών και στους τρεις βαθμούς των επιθέτων.
5. ἒχων, ἰδών, ἀνήχθησαν, ἁθρόαι, ἒλαβε: Να γράψετε για την καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις δύο ομόρριζες(απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...