Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά, Β.2, Κεφ.1, Παρ.22-24 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 22-24:

Και ο Λύσανδρος την επόμενη νύχτα, όταν ξημέρωνε, έδωσε σήμα να μπαίνουν στα πλοία(οι στρατιώτες), αφού γευματίσουν, και αφού έκανε όλες τις προετοιμασίες για ναυμαχία και τοποθέτησε στα πλάγια των πλοίων παραπετάσματα, προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα μετακινηθεί από την παράταξη, ούτε θα βγει στο πέλαγος. Οι Αθηναίοι, από την άλλη μερια, όταν ανέτειλε ο ήλιος, παρατάχθηκαν στην είσοδο του λιμανιού μετωπικά σαν σε ναυμαχία. Επειδή όμως ο Λύσανδρος δεν έβγαζε τα πλοία από το λιμάνι και ήταν αργά, απέπλευσαν πάλι προς τους Αιγός ποταμούς. Ο Λύσανδρος τότε διέταξε τα πιο γρήγορα από τα πλοία (του) να ακολουθούν τους Αθηναίους, και όταν (αυτοί) βγουν στη στεριά, αφού παρατηρήσουν με προσοχή, ό,τι κάνουν(οι Αθηναίοι), να αποπλέουν και να του ανακοινώσουν(ό,τι είδαν). Και δεν άφησε τους στρατιώτες να αποβιβαστούν από τα πλοία, παρά μόνο αφού επέστρεψαν αυτά(δηλ. εκείνα τα πλοία που είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν τους Αθηναίους). Αυτά έκανε για τέσσερις μέρες. Και οι Αθηναίοι έβγαιναν και πάλι στο πέλαγος.


Ασκήσεις:

1. Να σχολιάσετε την τακτική των Αθηναίων στο συγκεκριμένο απόσπασμα.
2. Να χαρακτηρίσετε τον Λύσανδρο με βάση την πολεμική τακτική που εφαρμόζει.
3. παρετάξαντο, ἀντανήγαγε: να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των δύο τύπων.
4. ναῦς, τάξεως, λιμένι: να κλίνετε τα ουσιαστικά.
5. (εἰς) βαίνειν, κατιδόντας(καθ-ὁρὼ): να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων.
6. ἐσήμανε, εἰσβαίνειν, παραβάλλων, παρετάξαντο, ἐξαγγεῖλαι: να γράψετε δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική(απλά ή σύνθετα) των παραπάνω λέξεων του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...