Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Ενότητα 4 - Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

Ενότητα 4η, σελ. 30

Άραγε θα ήταν αρκετό σ' εμάς, αν κατοικούσαμε την πόλη με ασφάλεια και αν γινόμασταν πιο πλούσιοι στη ζωή και αν είχαμε ομόνοια μεταξύ μας και αν είχαμε καλή φήμη στους Έλληνες; Γιατί εγώ νομίζω ότι αν υπάρχουν αυτά η πόλη θα είναι πλήρως ευτυχισμένη. Ο πόλεμος λοιπόν μας έχει στερήσει απ' όλα όσα έχουν λεχθεί. Γιατί μας έκανε πιο φτωχούς και μας ανάγκασε να υπομείνουμε πολλούς κινδύνους και μας έχει συκοφαντήσει στους Έλληνες και μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε τρόπο. Αν όμως κάνουμε ειρήνη, θα κατοικήσουμε την πόλη με πολύ ασφάλεια, αφού θα απαλλαγούμε από τους πολέμους, τους κινδύνους και τις ταραχές. Καθημερινά θα πλουτίζουμε καλλιεργώντας τη γη χωρίς φόβο και πλέοντας στη θάλασσα και κάνοντας τις άλλες εργασίες, οι οποίες τώρα εξαιτίας του πολέμου έχουν χαθεί. Θα δούμε την πόλη να έχει διπλάσια έσοδα απ' ότι τώρα και να είναι γεμάτη εμπόρους ξένους και μετοίκους, από τους οποίους τώρα είναι έρημη. Και το μεγαλύτερο, θα έχουμε συμμάχους όλους τους ανθρώπους όχι με τη βία, αλλά με τη θέλησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...