Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά - Β.2, Κεφ. 1, Παρ. 27 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφος 27:

Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέμπτη μέρα αφότου οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον (των Λακεδαιμονίων), διέταξε αυτούς που κατά διαταγή του ακολουθούσαν τους Αθηναίους, όταν δουν ότι αυτοί(δηλ. οι Αθηναίοι) έχουν βγει στη στεριά έχουν διασκορπιστεί στη Χερσόνησο(πράγμα το οποίο έκαναν πολύ πιο συχνά κάθε μέρα, επειδή αγόραζαν τα τρόφιμα από μακριά και περιφρονούσαν μάλιστα τον Λύσανδρο γιατί δεν έβγαινε στη θάλασσα εναντίον τους) επιστρέφοντας με τα πλοία προς αυτόν να σηκώσουν ασπίδα στη μέση της διαδρομής. Και εκείνοι αυτά έκαναν, όπως αυτός(ο Λύσανδρος) διέταξε.Ασκήσεις:

1. καταφρονοῦντες δή τοῦ Λυσάνδρου: Τι δηλώνει ο Ξενοφώντας μ' αυτή τη φράση και τι προοικονομεί η στάση των Αθηναίων;
2. ὃπερ, ταῦτα: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των τριών γενών στον ίδιο αριθμό.
3. ἀσπίδα: να κλίνετε το ουσιαστικό.
4. ἐποίησαν, κατίδωσι: να γράψετε το β' πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων των ρημάτων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...