Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ξενοφώντος Ελληνικά, Β. 2, Κεφ. 1, Παρ. 20-21 Μετάφραση & Ασκήσεις

Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 20-21:

Και οι Αθηναίοι ακολουθώντας με τα πλοία τους από κοντά αγκυροβόλησαν στην Ελαιούντα της Χερσονήσου με εκατόν ογδόντα πλοία. Εκεί λοιπόν, ενώ γευμάτιζαν, τους αναγγέλθηκαν τα γεγονότα σχετικά με τη Λάμψακο και αμέσως βγήκαν στη θάλασσα με προορισμό τη Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν αμέσως με τρόφιμα, έπλευσαν στους Αιγός ποταμούς απέναντι από τη Λάμψακο. Και ο Ελλήσποντος είχε στο σημείο αυτό πλάτος δεκαπέντε περίπου σταδίων. Εκεί λοιπόν δειπνούσαν.


Ασκήσεις:

1.Παίρνοντας υπόψη τη διάρκεια που δηλώνει ο παρατατικός ἐδειπνοῦντο και τις πληροφορίες που μας δίνουν οι μετοχές ἀριστοποιουμένοις - ἐπισιτισάμενοι, πώς κρίνετε τη στάση των Αθηναίων αυτήν την κρίσιμη στιγμή;
2. πόδας, ποταμούς: να κλιθούν τα ουσιαστικά στον αριθμό που βρίσκονται.
3.ὡρμίσαντο, ἀνήχθησαν: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις του ίδιου χρόνου των ρημάτων(στη φωνή που βρίσκονται).
4. ἀγγέλεται: να κλίνετε την οριστική μέλλοντα ενεργητικής φωνής και την οριστική του μέσου παρακειμένου.
5. διεῖχε(ἒχω): να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος.
6. Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι ακόλουθες: ναύλος, ευαγγέλιο, απαγωγή, εναντίωση, αποχή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...