Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Μάθημα Ι - Ο Εξόριστος Ποιητής - Μετάφραση & Λεξιλόγιο

Μάθημα Ι - Ο Εξόριστος Ποιητής - Μετάφραση:

Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Επιστολές γράφει συχνά στην Ρώμη. Οι επιστολές είναι γεμάτες από παράπονα. Τη Ρώμη επιθυμεί και την κακή του τύχη θρηνεί. Αφηγείται για βάρβαρους κατοίκους και για παγωμένη γη. Τον ποιητή οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν. Με επιστολές ενάντια στην αδικία αντιμάχεται. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

Λεξιλόγιο:

Ovidius -ii,i (κύριο, ουσιαστικό αρσενικό β' κλίσης)= ο Οβίδιος
poeta-ae (ουσιαστικό αρσενικό α' κλίσης)= ο ποιητής
in (πρόθεση + αφαιρετική)= σε
terra-ae (ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)= η γη
Ponticus-a-um (επίθετο δευτερόκλιτο)= Ποντικός
epistula-ae (ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)= η επιστολή
Roma-ae (κύριο, ουσιαστικό θηλυκό α' κλίσης)= η Ρώμη
plenus-a-um (επίθετο δευτερόκλιτο)= γεμάτος
querela-ae (ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)= παράπονο
fortuna-ae (ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)= τύχη
adversus-a-um (επίθετο δευτερόκλιτο)= αντίξοος
de (πρόθεση + αφαιρετική)= για
incola-ae (ουσιαστικό, αρσενικό α' κλίσης)=ο κάτοικος
gelidus-a-um(επίθετο δευτερόκλιτο)=παγωμένος
barbarus-a-um(επίθετο δευτερόκλιτο)=ο βάρβαρος
cura-ae(ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)=έγνοια, φροντίδα
et(σύνδεσμος)=και
miseria=ae(ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)=δυστυχία
contra(πρόθεση+αιτιατική)=ενάντια
iniuria-ae(ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)=η αδικία
Musa-ae(ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)=η Μούσα
unicus-a-um(επίθετο δευτερόκλιτο)=μοναδικός
amica-ae(ουσιαστικό, θηλυκό α' κλίσης)=φίλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: