Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Ενότητα 7 - Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους

 Ενότητα 7η, σελ. 52

Ο Αρχιμήδης ο οποίος ήταν συγγενής και φίλος του Ιέρωνα του βασιλιά έγραψε ότι είναι δυνατόν να κινήσει με τη δύναμη που το βάρος που του δίνεται(με τη δοθείσα δύναμη, το δοθέν βάρος) και αφού καυχήθηκε σαν παιδί είπε ότι αν είχε άλλη γη θα κινούσε αυτή αφού πήγαινε σ'εκείνη. Επειδή ο Ιέρωνας απόρησε και τον παρακάλεσε να κάνει πράξη το πρόβλημα και να δείξει κάτι από τα μεγάλα να κινείται με μικρή δύναμη. Ένα φορτηγό πλοίο με τρία κατάρτια από τα βασιλικά το οποίο είχε τραβηχτεί στην στεριά με μεγάλο κόπο και πολλά χεριά, αφού έβαλε μέσα πολλούς ανθρώπους και το συνηθισμένο φορτίο, ο ίδιος καθισμένος από μακριά, όχι με βιασύνη αλλά ήρεμα, κονώντας με το χέρι την άκρη του σχοινιού μιας τροχαλίας το τράβηξε προς το μέρος του ομαλά και εύκολα σα να έτρεχε στην θάλασσα. Επειδή λοιπόν ο βασιλιάς εξεπλάγειν και κατάλαβε τη δύναμη της τέχνης έπεισε τον Αρχιμήδη να κατασκευάσει για αυτόν αμυντικά και επιθετικά μηχανήματα για κάθε είδος πολιορκίας. Αυτά ο ίδιος δεν τα χρησιμοποίησε επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής το έζησε χωρίς πόλεμο και χαρούμενα, οι Συρακούσιοι την κατάλληλη στιγμή τον εξοπλίσμο και μαζί με τον εξοπλισμό το δημιουργό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...