Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι Β.3, Κεφ. 70, Παρ. 3-5 Μετάφραση & Ασκήσεις

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3ο, Κεφάλαιο 70ο, Παράγραφοι 3 - 5.

Και τον σύρουν(διότι ο Πειθίας ήταν εθελοντής πρόξενος των Αθηναίων και αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος) αυτοί οι άνδρες στο δικαστήριο, με τον ισχυρισμό ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την Κέρκυρα στους Αθηναίους. Και αυτός, αφού αθωώθηκε, κατήγγειλε με τη σειρά του στο δικαστήριο τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς, με τον ισχυρισμό ότι έκλεβαν τις βέργες για τα στηρίγματα των κλημάτων από το τέμενος του Δία και του Αλκίνοου. Και ως πρόστιμο για κάθε μία βέργα είχε οριστεί με νόμο ένας στατήρας. Και αφού αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία για το ύψος του, ο Πειθίας(διότι συνέβαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει τους Κερκυραίους ώστε να εφαρμόσουν τον νόμο.

Ασκήσεις:

1. τεμένους, χάρακα, στατήρ : να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς.
2. προειστήκει, τέμνειν : να μελετήσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων.
3. καταδουλοῦν : να μελετήσετε την κλίση του ρήματος στον ενστώτα και τον παρατατικό ενεργητικής και μέσης φωνής.
4. ἀποδῶσιν : να γράψετε το β' ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ίδιου χρόνου(στην ίδια φωνή).
5. ἀποδῶσιν, ἐτύγχανε : να γράψετε τέσσερα παράγωγα ουσιαστική ή επίθετα, απλά ή σύνθετα, για το καθένα από τα ρήματα.
6. Σε ποια κατηγορία στηρίχθηκε η αντιμήνυση του Πειθία και γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: