Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Θουκυδίδου Ιστορίαι Β.3, Κεφ. 70, Παρ. 1-2 Μετάφραση & Ασκήσεις

Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, Παράγραφου 1-2


Οι Κερκυραίοι λοιπόν, βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη, από τότε που επέστρεψαν σ' αυτούς οι αιχμάλωτοι από τις ναυμαχίες για την Επίδαμνο, αφού ελευθερώθηκαν από τους Κορινθίους, φαινομενικά επειδή οι πρόξενοι είχαν δώσει γι' αυτούς εγγύηση οκτακοσίων ταλάντων, στην πραγματικότητα όμως επειδή αυτοί(οι αιχμάλωτοι) είχαν πεισθεί από τους Κορινθίους να φέρουν με το μέρος τους(με το μέρος των Κορινθίων) την Κέρκυρα. Και αυτοί άρχισαν να ενεργούν, πλησιάζοντας τον κάθε ένα από τους πολίτες ξεχωριστά, για να κάνουν την πόλη να αποστατήσει από τους Αθηναίους. Και αφού έφτασε και αθηναϊκό και κορινθιακό πλοίο μεταφέροντας πρέσβεις και αφού αυτοί(οι πρέσβεις) ήλθαν σε διαπραγματεύσεις, οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να είναι σύμμαχοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη και φίλοι με τους Πελοποννήσιους, όπως ακριβώς και προηγουμένως.

Ασκήσεις:

1. "...ὲψηφίσαντο Κερκυραῖοι....πρότερον" : Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν αυτήν την απόφαση των Κερκυραίων;
2. ἧλθον : να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β΄.
3. πεπεισμένοι :  να κλίνετε την οριστική του παρακειμένοι στην ίδια φωνή.
4. μετιόντες : να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα
5. καταστάντων : να αναγνωριστεί συντακτικά.
6. φίλοι : να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στην ονομαστική ενικού όλων των γενών.
7. ἀγουσῶν : να γράψετε δέκα παράγωγα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα από το ρήμα ἂγω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...